Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerin Bakım Bağımlılığının Belirlenmesi Özet   PDF
Gülengün Türk, Rabia Üstün
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Kronik Obstürüktif Akciğer Hastalarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemi Kullanımı Özet   PDF
CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ, Güler DURU AŞİRET, Funda ÇETİNKAYA, Sevgisun KAPUCU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Kronik Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Durumu: İhmal Edilen Bir Alan Özet   PDF
Derya Kayar Erginer, Neslihan Partlak Günüşen
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Lisans Düzeyindeki Hemşirelik Okullarında Etik Eğitiminin Durumu Özet   PDF
Meltem Akbaş, İlhan Tuncer, Selim Kadıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Ayla Çapık, Havva Özkan, Serap Ejder Apay
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları Özet   PDF
Öznur Erdem Çetin, Kafiye Eroğlu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları Özet   PDF
Yurdagül YAĞMUR, Sidar AYTEKİN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Öznur Erbay, Öznur Usta Yeşilbalkan, Ayşenur Yüceyar
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi Özet   PDF
Hatice Başkale
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Niteliksel Araştırmalar Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Obez Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi Özet   PDF
Esra Göktaş, Fatoş Çelik, Hakan Özer, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Odak Grup Görüşmeleri ve Kültürel Bakım Farklılık-Evrensellik Teorisi İlişkisi Özet   PDF
Fatma Ersin, Zuhal Bahar
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Öğrenci Hemşirelerin Klinik Stres Yaşama ve Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Naime Altay, Ebru Kılıçarslan Törüner
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Yaşlılara Karşı Tutumları Özet   PDF
Derya Adıbelli, Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Öğrenim Yaşantıları Süresince Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerindeki Değişim Özet   PDF
Emine Erdem, Meral Bayat, Özlem Avcı, Öznur Tosun, Ümit Seviğ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Okul Çocuklarına Yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Özet   PDF
Bennur KOCA, Aynur UYSAL TORAMAN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Okul Hemşireliğinde Bilgisayar Destekli Sağlık Eğitimi Özet   PDF
Şeyda Özbıçakçı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Omurilik Hasarlı Bireylerde Mesane Yönetimi: Literatür İncelemesi Özet   PDF
Elif ATEŞ, Naile BİLGİLİ
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Organ Nakli Sonrası Doğum Kontrol Yöntemleri, Gebelik ve Emzirme Özet   PDF
Yaprak S. Ordin, Özgül Karayurt
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık Davranışının İlişkisi: Bir Sağlık Kuruluşunda Araştırma Özet   PDF  
Mücella Arı, Asena Altın Gülova, Sevinç Köse
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı? Özet   PDF
Nurten Önal, Özlem Bilik, Ayşegül Savcı, Özlem Altıparmak, Perihan Kuzu, Zühriye Kar, Rüya Keskin
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Ortopedi Servisinde Yatan Çocuk Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Müziğin Etkisinin İncelenmesi Özet   PDF
Serap SAYAR, Dilek ERGİN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Geriatrik Değerlendirme Özet   PDF
Ayşegül Savcı, Özlem Bilik
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım Özet   PDF
Candan Öztürk, Dijle Ayar
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Pediatrik Birimlerde Elektronik Tıbbi Hata Raporlama Sistemi ve Hasta Güvenliği Uzaktan Eğitim Programını Kullanan Hekim ve Hemşirelerin Deneyimleri Özet   PDF
Aysun Ünal, Şeyda Seren İntepeler
 
Toplam 257 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333