Cilt 11, Sayı 3 (2018)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

Araştırma Makaleleri

Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi PDF
Cennet ERTÜRK, Dilek ÖZMEN
Ameliyat Olan Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi PDF
Özlem SOYER, Yelda CANDAN DÖNMEZ, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
The Related Factors of Moral Sensitivity in Nursing Students PDF
Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Duygu HİÇDURMAZ
Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi PDF
Yıldız DENAT, Yurdanur DİKMEN, Gözde YILMAZ, Dilanur KARALAR
Doğum Şekline Göre Annelerin Postpartum Ağrı, Yorgunluk Düzeyleri ve Emzirme Öz-Yeterlilikleri PDF
Gülşen IŞIK, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Vesile Aycan BAŞKAYA
Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler PDF
Pınar DOĞAN, Merve TARHAN, Nihal SUNAL
Sanal Kaytarmaya Karşı Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma PDF
Feride EŞKİN BACAKSIZ, Rujnan TUNA, Arzu Kader HARMANCI SEREN
Türk Sinemasında Hemşire Olgusunun İncelenmesi PDF
Şerife YILMAZ GÖREN, Serap ŞAHİNOĞLU

Derleme Makaleler

Çocukluk Yaş Dönemi Özeliklerinin Yanık Üzerine Etkisi ve Yanıklı Çocuklara Yönelik Bakım Önerileri PDF
Nazife Gamze ÖZER, Fatma VURAL


ISSN: 2149-0333