Cilt 10, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

Araştırma Makaleleri

Reliability and Validity of the Delivery Fear Scale PDF
Pınar Serçekuş, Gözde Gökçe İsbir, Fadime Hatice İNCİ
Hekim ve Hemşirelerin Bazı Özelliklerinin Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumlar Üzerine Etkisi PDF
Ayten Dag, Aysel Badır
Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz–Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelenmesi PDF
Merlinda Aluş Tokat, Semra Elmas, Çiler Yeyğel
Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği PDF
Yasemin Gümüş Şekerci, Handan Terzi, Yeter Kitiş, Canan Birimoğlu Okuyan
Distile Su ve Klorheksidin Glukonat (%0.1) Solüsyonu ile Yapılan Perine Bakımının Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Gelişimine Etkisi PDF
Seda Kurukız, Dilek Özden
Kronik Obstürüktif Akciğer Hastalarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemi Kullanımı PDF
CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ, Güler DURU AŞİRET, Funda ÇETİNKAYA, Sevgisun KAPUCU
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları PDF
Gülseren Dağlar, Dilek Bilgic, Gülbahtiyar Demirel
Acil Servis Hemşirelerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi PDF
Betül Fırat, Gülebru Karataş, Atike Barut, Gökhan Metin, Dilek SARI
Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri PDF
Sultan Ayaz Alkaya, Canan Birimoğlu Okuyan
Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi PDF
gonca karayağız muslu, özcan aygün
Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Olcay Çelenk, Mert Topoyan
Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin Görüşleri: Kalitatif Çalışma PDF
Özlem Küçükgüçlü, Burcu Akpınar Söylemez
Hemşirelikte Pediatrik Tanılama Becerisi Kazandırmada Video İle Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi PDF
Dilek Zengin, Figen Yardımcı

Derleme Makaleler

Hemşirelik İmajı ve 1950’li Yıllarda Bir Seri İlan PDF
İsmet Eşer, Nilay Orkun, Perihan Çetin


ISSN: 2149-0333