Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Prematüre Bebek Annelerinin Evdeki Bakım Gereksinimleri Ve Bakım Verme Yeterliliklerini Algılama Durumları Özet   PDF
Fatma Taş Arslan, Raziye Turgut
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Primer Beyin Tümörü: Klinik Özellikler, Tedavi ve Bakım Özet   PDF
Altun Baksi Şimşek, Aklime Dicle
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Profesyonellik: Kavram Analizi Özet   PDF
Hatice Öner Altıok, Besti Üstün
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Psikiyatri Hemşireliği Doktora Tezlerinin Özellikleri Özet   PDF
Havva Tel, Selma Sabancıoğulları
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ BİR UYGULAMA: STANDART HASTALAR Özet   PDF
Gamze Sarıkoç, Celale Tangül Özcan, Melih Elçin
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) Psikiyatri hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar Özet   PDF
Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Psychometric Properties of the Turkish Version of Nursing Anxiety and Self-Confidence with Clinical Decision Making Scale Özet   PDF
İlknur Bektaş, Figen Yardımcı, Murat Bektaş, Krista A. White
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Rahatlık Kavramı ve Hemşirelikte Kullanımı Özet   PDF
Firdevs Erdemir, Ahu Çırlak
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Reliability and Validity of the Delivery Fear Scale Özet   PDF
Pınar Serçekuş, Gözde Gökçe İsbir, Fadime Hatice İNCİ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Resim Yöntemi ile Ev Kazaları Risklerinin ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Burcu Selvi Çalışkan, Serap Balcı
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Roy Uyum Modeli’ne Temellendirilmiş Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programı Özet   PDF
Hale Turhan Damar, Özlem Bilik
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Sağlığı Geliştirme Modeli: Kavramsal Yapı Özet   PDF
Zuhal Bahar, Dilay Açıl
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Sağlık Alanında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Özet   PDF
Ayşe Beşer, Sevcan Topçu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Özet   PDF
İbrahim Topçu, Nihal Ünaldı Türkkan, Feride Eşkin Bacaksız, Hanife Tiryaki Şen, Ahmet Karadal, Aytolon Yıldırım
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Sağlık Davranışı Etkileşim Modeli: Çocukların Beslenme Alışkanlıklarını Belirlenmek İçin Bir Rehber Özet   PDF
Meryem Öztürk Haney, Semra Erdoğan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Bir Rehber: Sağlık İnanç Modeli Özet   PDF
Sebahat Gözüm, Cantürk Çapık
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016) Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Ölçülür? Özet   PDF
Medine Yılmaz, Zeliha TİRAKİ
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin Görüşleri: Kalitatif Çalışma Özet   PDF
Özlem Küçükgüçlü, Burcu Akpınar Söylemez
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Sağlıkla İlişkili Olarak Sosyal Adalet, Eşitlik ve Hemşirelik Özet   PDF
Tuğba Demirel, Belgin Akın
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Sanal Kaytarmaya Karşı Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Feride EŞKİN BACAKSIZ, Rujnan TUNA, Arzu Kader HARMANCI SEREN
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği Özet   PDF
Yasemin Gümüş Şekerci, Handan Terzi, Yeter Kitiş, Canan Birimoğlu Okuyan
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Aile Yükü ve Umutsuzluk Düzeyleri Özet   PDF
Hüsniye ÇALIŞIR, Seher SARIKAYA KARABUDAK, Pelin KARATAŞ, Ayşe Fahriye TOSUN, İfaket MEŞEALAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Sık Karşılaşılan Bir Sorun: Doğum Korkusu Özet   PDF
Özlem Çiçek, Samiye Mete
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber Özet   PDF
Zekiye Karaçam
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016) Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli? Özet   PDF
Zekiye Çetinkaya Duman, Melike Ertem
 
Toplam 257 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333