Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kırsal Alanda Yaşayan Hipertansiyonlu Bireylerin İlaç Tedavisine Uyum Özetkililik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Nur Teke, Selda Arslan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları Özet   PDF
Aynur Uysal Toraman, Ayla Bayık Temel, Aslı Kalkım, Özüm Erkin Balyacı
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Klasik ve Entegre Müfredat Programı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkları Kaygı, Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Bazı Faktörler Özet   PDF
Şerife Karagözoğlu, Dilek Özden, Gülengün Türk, Fatma Tok Yıldız
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Knowledge and Practices of Genital Hygiene: Visual-Disabled Women Sample Özet   PDF
Beril Nisa Yaşar, Füsun Terzioğlu, Gülten Koç
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kolorektal Cerrahisinde Hızlandırılmış Bakım Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Özet   PDF
Pınar Tunç Tuna, Şerife Kurşun
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Kompleks adaptif sistem ve hemşirelik bilimi Özet   PDF
Dilek YILDIZ, Berna EREN FİDANCI, Dilek KONUKBAY, Derya SULUHAN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modeli Kullanımı Özet   PDF
Halil İbrahim Tuna, Melike Baş, Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Pınar Tunç Tuna
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Özgül Karayurt, Hediye Gürbüz, Özlem Bilik, Fatma Vural, Filiz Fırat, Yaprak Sarıgöl Ordin
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Kronik Hastalığı Olan Olguların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Hemşirelik Bakımı Algısı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Özge BULDAN, Nevin KUZU KURBAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği: Kavram Analizi Özet   PDF
Cansu Koşar, Dilek Büyükkaya Besen
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ayşe Kacaroğlu Vicdan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerin Bakım Bağımlılığının Belirlenmesi Özet   PDF
Gülengün Türk, Rabia Üstün
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Kronik Obstürüktif Akciğer Hastalarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemi Kullanımı Özet   PDF
CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ, Güler DURU AŞİRET, Funda ÇETİNKAYA, Sevgisun KAPUCU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Kronik Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Durumu: İhmal Edilen Bir Alan Özet   PDF
Derya Kayar Erginer, Neslihan Partlak Günüşen
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Lisans Düzeyindeki Hemşirelik Okullarında Etik Eğitiminin Durumu Özet   PDF
Meltem Akbaş, İlhan Tuncer, Selim Kadıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Ayla Çapık, Havva Özkan, Serap Ejder Apay
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi Özet   PDF
Figen EROL URSAVAŞ, Figen ŞENGÜN İNAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları Özet   PDF
Öznur Erdem Çetin, Kafiye Eroğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Mentorluk Programının Hemşirelerin İşte Kalma ve İşten Ayrılmaları Üzerine Etkisi Konusunda Bir Derleme Özet   PDF
Hatice ÇAMVEREN, Gülseren KOCAMAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları Özet   PDF
Yurdagül YAĞMUR, Sidar AYTEKİN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Öznur Erbay, Öznur Usta Yeşilbalkan, Ayşenur Yüceyar
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi Özet   PDF
Hatice Başkale
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Niteliksel Araştırmalar Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Obez Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi Özet   PDF
Esra Göktaş, Fatoş Çelik, Hakan Özer, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Odak Grup Görüşmeleri ve Kültürel Bakım Farklılık-Evrensellik Teorisi İlişkisi Özet   PDF
Fatma Ersin, Zuhal Bahar
 
Toplam 273 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333