Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modeli Kullanımı Özet   PDF
Halil İbrahim Tuna, Melike Baş, Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Pınar Tunç Tuna
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Özgül Karayurt, Hediye Gürbüz, Özlem Bilik, Fatma Vural, Filiz Fırat, Yaprak Sarıgöl Ordin
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Kronik Hastalığı Olan Olguların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Hemşirelik Bakımı Algısı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Özge BULDAN, Nevin KUZU KURBAN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği: Kavram Analizi Özet   PDF
Cansu Koşar, Dilek Büyükkaya Besen
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ayşe Kacaroğlu Vicdan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerin Bakım Bağımlılığının Belirlenmesi Özet   PDF
Gülengün Türk, Rabia Üstün
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Kronik Obstürüktif Akciğer Hastalarının Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemi Kullanımı Özet   PDF
CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ, Güler DURU AŞİRET, Funda ÇETİNKAYA, Sevgisun KAPUCU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Kronik Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Durumu: İhmal Edilen Bir Alan Özet   PDF
Derya Kayar Erginer, Neslihan Partlak Günüşen
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Lisans Düzeyindeki Hemşirelik Okullarında Etik Eğitiminin Durumu Özet   PDF
Meltem Akbaş, İlhan Tuncer, Selim Kadıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Ayla Çapık, Havva Özkan, Serap Ejder Apay
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi Özet   PDF
Figen EROL URSAVAŞ, Figen ŞENGÜN İNAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları Özet   PDF
Öznur Erdem Çetin, Kafiye Eroğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Mentorluk Programının Hemşirelerin İşte Kalma ve İşten Ayrılmaları Üzerine Etkisi Konusunda Bir Derleme Özet   PDF
Hatice ÇAMVEREN, Gülseren KOCAMAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları Özet   PDF
Yurdagül YAĞMUR, Sidar AYTEKİN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Multiple Sklerozlu Hastalarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Öznur Erbay, Öznur Usta Yeşilbalkan, Ayşenur Yüceyar
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi Özet   PDF
Hatice Başkale
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Niteliksel Araştırmalar Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Obez Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi Özet   PDF
Esra Göktaş, Fatoş Çelik, Hakan Özer, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Odak Grup Görüşmeleri ve Kültürel Bakım Farklılık-Evrensellik Teorisi İlişkisi Özet   PDF
Fatma Ersin, Zuhal Bahar
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Öğrenci Hemşirelerin Klinik Stres Yaşama ve Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Naime Altay, Ebru Kılıçarslan Törüner
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Yaşlılara Karşı Tutumları Özet   PDF
Derya Adıbelli, Nihan Türkoğlu, Dilek Kılıç
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Öğrenim Yaşantıları Süresince Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerindeki Değişim Özet   PDF
Emine Erdem, Meral Bayat, Özlem Avcı, Öznur Tosun, Ümit Seviğ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Okul Çocuklarına Yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Özet   PDF
Bennur KOCA, Aynur UYSAL TORAMAN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Okul Hemşireliğinde Bilgisayar Destekli Sağlık Eğitimi Özet   PDF
Şeyda Özbıçakçı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Omurilik Hasarlı Bireylerde Mesane Yönetimi: Literatür İncelemesi Özet   PDF
Elif ATEŞ, Naile BİLGİLİ
 
Toplam 266 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333