Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) İki Farklı Bölgedeki Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Zuhal Bahar, Sebahat Gözüm, Ayşe Beşer, Cantürk Çapık, Aygül Kıssal, Nihal Gördes Aydoğdu, Fatma Ersin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Serpil Turkeş, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) İlköğretim Öğrencilerinin Kilo Yönetiminde İlişkili Faktörler Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) İlköğretim Öğrencilerinin Okul Sosyal İklimine İlişkin Algıları ve Etkili Faktörler Özet   PDF
Ayla BAYIK TEMEL, Deniz EREN
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlilikleri Özet   PDF
ilknur Göl, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Özet   PDF
Naile Bilgili, Sebahat Gözüm
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) İntrapartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Doğum Yapan Kadınların Tercihleri Özet   PDF
Hatice GÖKDEMİR UZEL, Emre YANIKKEREM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Jinekolojik Kanserli Hastalarda Cinsellik Özet   PDF
Pınar Serçekuş, Sinem Göral Türkcü
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) Kadın Sağlığı Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerde Model/Kuram Kullanımı ve Özellikleri Özet   PDF
Sinem DİNMEZ, Kafiye EROĞLU, Aygül AKYÜZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği Özet   PDF
Canan Demir Barutcu, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Özet   PDF
Dilek Sezgin, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanıta Dayalı Hemşirelik Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı * Özet   PDF
Kerime Öğüt Düzen, Medet korkmaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenlerin Yaşam Kalitesi Üzerine Yordayıcı Etkisi Özet   PDF
Burcu ÖZKUL, Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Kanser Taramalarında Öncelikli Hedef Birinci Derece Akrabalar Özet   PDF
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi Özet   PDF
Ezgi Karadağ, Özlem Uğur
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Karanlıktan Aydınlığa Canlıdan Karaciğer Transplantasyonu; Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Nitel Bir Çalışma Özet   PDF
Özgül Karayurt, Özge İşeri, Figen Erol
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler Özet   PDF
Menevşe SAMUR, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem Karabulutlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem Vural, Gülşen Vural
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlemleri Alma Durumları Özet   PDF
Ayşe Önal, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç Tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Nedenleri Özet   PDF
Deniz Arslan, Ulviye Aysever, Sevdiye Deniz, Sibel Püllü, Özlem Uğur
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik Çalışması Özet   PDF
Nazan Koştu, Özüm Erkin, Ayla Bayık Temel
 
Toplam 273 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333