Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlilikleri Özet   PDF
ilknur Göl, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Özet   PDF
Naile Bilgili, Sebahat Gözüm
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) İntrapartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Doğum Yapan Kadınların Tercihleri Özet   PDF
Hatice GÖKDEMİR UZEL, Emre YANIKKEREM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Jinekolojik Kanserli Hastalarda Cinsellik Özet   PDF
Pınar Serçekuş, Sinem Göral Türkcü
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği Özet   PDF
Canan Demir Barutcu, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Özet   PDF
Dilek Sezgin, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanıta Dayalı Hemşirelik Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı * Özet   PDF
Kerime Öğüt Düzen, Medet korkmaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenlerin Yaşam Kalitesi Üzerine Yordayıcı Etkisi Özet   PDF
Burcu ÖZKUL, Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Kanser Taramalarında Öncelikli Hedef Birinci Derece Akrabalar Özet   PDF
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi Özet   PDF
Ezgi Karadağ, Özlem Uğur
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Karanlıktan Aydınlığa Canlıdan Karaciğer Transplantasyonu; Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Nitel Bir Çalışma Özet   PDF
Özgül Karayurt, Özge İşeri, Figen Erol
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler Özet   PDF
Menevşe SAMUR, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem Karabulutlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem Vural, Gülşen Vural
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) Kemoterapi Hazırlayan ve Uygulayan Sağlık Çalışanlarının Korunmaya Yönelik Güvenlik Önlemleri Alma Durumları Özet   PDF
Ayşe Önal, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç Tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Nedenleri Özet   PDF
Deniz Arslan, Ulviye Aysever, Sevdiye Deniz, Sibel Püllü, Özlem Uğur
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik Çalışması Özet   PDF
Nazan Koştu, Özüm Erkin, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kırsal Alanda Yaşayan Hipertansiyonlu Bireylerin İlaç Tedavisine Uyum Özetkililik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Nur Teke, Selda Arslan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları Özet   PDF
Aynur Uysal Toraman, Ayla Bayık Temel, Aslı Kalkım, Özüm Erkin Balyacı
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Klasik ve Entegre Müfredat Programı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkları Kaygı, Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Bazı Faktörler Özet   PDF
Şerife Karagözoğlu, Dilek Özden, Gülengün Türk, Fatma Tok Yıldız
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Knowledge and Practices of Genital Hygiene: Visual-Disabled Women Sample Özet   PDF
Beril Nisa Yaşar, Füsun Terzioğlu, Gülten Koç
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Kolorektal Cerrahisinde Hızlandırılmış Bakım Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı Özet   PDF
Pınar Tunç Tuna, Şerife Kurşun
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Kompleks adaptif sistem ve hemşirelik bilimi Özet   PDF
Dilek YILDIZ, Berna EREN FİDANCI, Dilek KONUKBAY, Derya SULUHAN
 
Toplam 266 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333