Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Lisans Programları Taban Puanları ve Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Ortalamaları Sıralamalarının İncelenmesi Özet   PDF
Havva Arslan Yürümezoğlu
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler Özet   PDF
Nükhet Kırağ
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Mesleki Beceri Eğitimi Özet   PDF
Fatma Eker, Ferhan Açıkgöz, Aysel Karaca
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Selma BEZİRGAN GÖZMENER, Selmin ŞENOL, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri Özet   PDF
Sultan Ayaz Alkaya, Canan Birimoğlu Okuyan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşirelik tercihi arasındaki ilişki: Türkiye Örneği Özet   PDF
Gülbanu Zencir
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Hüsna ÖZVEREN, Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Dilek Özden, Hüsna Özveren, Emel Gülnar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Sağlık Riskleri Özet   PDF
Merve ÇAKAR, Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Deniz ORUÇ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet   PDF
Afitap ÖZDELİKARA
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Pınar DOĞAN, Merve TARHAN, Nihal SUNAL
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Yıldız DENAT, Yurdanur DİKMEN, Gözde YILMAZ, Dilanur KARALAR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Mahinur Durmuş İskender, Ayişe Karadağ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Teorileri Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik ve Kurum Kültürü Özet   PDF
Fethiye Yelkin ALP, Melek ARDAHAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hemşirelikte Dört Bilme Yolunun Jinekolojik Muayenede Kullanımı Özet   PDF
Dilek Sarpkaya, Gülşen Vural
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelikte Pediatrik Tanılama Becerisi Kazandırmada Video İle Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Dilek Zengin, Figen Yardımcı
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Hijyen Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyine ve Okul Devamsızlığına Etkisi Özet   PDF
Gülengül Mermer, Raika Durusoy, Meral Türk, Susan B. Coyle
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hipertansif hastaların tedavi uyumu ve yaşam kalitesi Özet   PDF
Yasemin Gün, Medet Korkmaz
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) HYPNOBİRTHİNG SERTİFİKA PROGRAMI VE HYPNOBİRTHİNG FERTİLİTE DESTEK SERTİFİKA PROGRAMI Özet   PDF
Samiye Mete
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) İki Farklı Bölgedeki Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Zuhal Bahar, Sebahat Gözüm, Ayşe Beşer, Cantürk Çapık, Aygül Kıssal, Nihal Gördes Aydoğdu, Fatma Ersin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Serpil Turkeş, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) İlköğretim Öğrencilerinin Kilo Yönetiminde İlişkili Faktörler Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Toplam 266 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333