Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Hemşirelik Eğitiminde Akran Eğitim Modeli Özet   PDF
Vesile Ünver, Nalan Akbayrak
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Hemşirelik Eğitiminde Klinik Değerlendirmeye Genel Bakış: Güçlükler ve Öneriler Özet   PDF
Süreyya Karaöz
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi Özet   PDF
Sevgi Kızılcı, Hatice Mert, Özlem Küçükgüçlü, Tuğba Yardımcı
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelik İmajı ve 1950’li Yıllarda Bir Seri İlan Özet   PDF
İsmet Eşer, Nilay Orkun, Perihan Çetin
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Lisans Programları Taban Puanları ve Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Ortalamaları Sıralamalarının İncelenmesi Özet   PDF
Havva Arslan Yürümezoğlu
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler Özet   PDF
Nükhet Kırağ
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Mesleki Beceri Eğitimi Özet   PDF
Fatma Eker, Ferhan Açıkgöz, Aysel Karaca
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Selma BEZİRGAN GÖZMENER, Selmin ŞENOL, Şeyda SEREN İNTEPELER
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri Özet   PDF
Sultan Ayaz Alkaya, Canan Birimoğlu Okuyan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşirelik tercihi arasındaki ilişki: Türkiye Örneği Özet   PDF
Gülbanu Zencir
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Hüsna ÖZVEREN, Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Dilek Özden, Hüsna Özveren, Emel Gülnar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Sağlık Riskleri Özet   PDF
Merve ÇAKAR, Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Deniz ORUÇ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet   PDF
Afitap ÖZDELİKARA
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Pınar DOĞAN, Merve TARHAN, Nihal SUNAL
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Yıldız DENAT, Yurdanur DİKMEN, Gözde YILMAZ, Dilanur KARALAR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Mahinur Durmuş İskender, Ayişe Karadağ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Teorileri Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik ve Kurum Kültürü Özet   PDF
Fethiye Yelkin ALP, Melek ARDAHAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hemşirelikte Dört Bilme Yolunun Jinekolojik Muayenede Kullanımı Özet   PDF
Dilek Sarpkaya, Gülşen Vural
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelikte Pediatrik Tanılama Becerisi Kazandırmada Video İle Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Dilek Zengin, Figen Yardımcı
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Hijyen Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyine ve Okul Devamsızlığına Etkisi Özet   PDF
Gülengül Mermer, Raika Durusoy, Meral Türk, Susan B. Coyle
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hipertansif hastaların tedavi uyumu ve yaşam kalitesi Özet   PDF
Yasemin Gün, Medet Korkmaz
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) HYPNOBİRTHİNG SERTİFİKA PROGRAMI VE HYPNOBİRTHİNG FERTİLİTE DESTEK SERTİFİKA PROGRAMI Özet   PDF
Samiye Mete
 
Toplam 273 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333