Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Mahinur Durmuş İskender, Ayişe Karadağ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Teorileri Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik ve Kurum Kültürü Özet   PDF
Fethiye Yelkin ALP, Melek ARDAHAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hemşirelikte Dört Bilme Yolunun Jinekolojik Muayenede Kullanımı Özet   PDF
Dilek Sarpkaya, Gülşen Vural
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelikte Pediatrik Tanılama Becerisi Kazandırmada Video İle Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Dilek Zengin, Figen Yardımcı
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Hijyen Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyine ve Okul Devamsızlığına Etkisi Özet   PDF
Gülengül Mermer, Raika Durusoy, Meral Türk, Susan B. Coyle
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hipertansif hastaların tedavi uyumu ve yaşam kalitesi Özet   PDF
Yasemin Gün, Medet Korkmaz
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) HYPNOBİRTHİNG SERTİFİKA PROGRAMI VE HYPNOBİRTHİNG FERTİLİTE DESTEK SERTİFİKA PROGRAMI Özet   PDF
Samiye Mete
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) İki Farklı Bölgedeki Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Zuhal Bahar, Sebahat Gözüm, Ayşe Beşer, Cantürk Çapık, Aygül Kıssal, Nihal Gördes Aydoğdu, Fatma Ersin
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Serpil Turkeş, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) İlköğretim Öğrencilerinin Kilo Yönetiminde İlişkili Faktörler Özet   PDF
Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlilikleri Özet   PDF
ilknur Göl, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber Özet   PDF
Naile Bilgili, Sebahat Gözüm
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) İntrapartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Doğum Yapan Kadınların Tercihleri Özet   PDF
Hatice GÖKDEMİR UZEL, Emre YANIKKEREM
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Jinekolojik Kanserli Hastalarda Cinsellik Özet   PDF
Pınar Serçekuş, Sinem Göral Türkcü
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği Özet   PDF
Canan Demir Barutcu, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Özet   PDF
Dilek Sezgin, Hatice Mert
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanıta Dayalı Hemşirelik Kursu Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı * Özet   PDF
Kerime Öğüt Düzen, Medet korkmaz
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Kanser Taramalarında Öncelikli Hedef Birinci Derece Akrabalar Özet   PDF
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi Özet   PDF
Ezgi Karadağ, Özlem Uğur
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Karanlıktan Aydınlığa Canlıdan Karaciğer Transplantasyonu; Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Nitel Bir Çalışma Özet   PDF
Özgül Karayurt, Özge İşeri, Figen Erol
 
Toplam 246 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333