Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Gestasyon Haftalarına Göre Bebeğin Gelişimsel Bakımının Planlanması Özet   PDF
Hatice Yıldırım Sarı, Zerrin Çiğdem
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz–Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelenmesi Özet   PDF
Merlinda Aluş Tokat, Semra Elmas, Çiler Yeyğel
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Özet   PDF
Tuğçe YEŞİLYAPRAK, Esma ÖZŞAKER
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi Özet   PDF
Dürdane TAŞDEMİR AKKAVAK, Seher SARIKAYA KARABUDAK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Health Promotion Behaviors of Turkish Women Özet   PDF
Zuhal Bahar, Ayşe Beşer, Şeyda Özbıçakçı, Meryem Öztürk Haney
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hekim ve Hemşirelerin Bazı Özelliklerinin Saygın Ölüm İlkelerine İlişkin Tutumlar Üzerine Etkisi Özet   PDF
Ayten Dag, Aysel Badır
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler Özet   PDF
Selda Rızalar, ESRA TURAL BÜYÜK, RABİA ŞAHİN, TÜLİN AS, GÜLHAN UZUNKAYA
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi Özet   PDF
Cennet ERTÜRK, Dilek ÖZMEN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Hemşirelerin Akademik-Klinik İşbirliğine İlişkin Görüşleri: Eskişehir Örneği Özet   PDF
Elif Gürsoy, Berrak Mızrak Şahin, Burçin Daanacı, Semahat Arı
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Hemşirelerin Bakım Verirken Hemşirelik Sürecini Bilme ve Uygulama Durumları Özet   PDF
Dilek OLMAZ, Papatya KARAKURT
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: Yıldırma Özet   PDF
Ezgi Bardakçı, Neslihan Partlak Günüşen
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Hemşirelerin Etik Karar Verme Düzeyi İle Profesyonel Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özet   PDF
Selma Sabancıoğulları, Emine Uslu Kol, Alper Tugay Arslantaş, Fatih Toğantemur, Ferda Ülker
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Hemşirelerin Hastanede Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Meltem SAYGILI, Özlem Özer, Özgür Uğurluoğlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelerin İndirekt Arteriyel Kan Basıncı Ölçüm Basamaklarına Uyumu Özet   PDF
Emine Korkmaz, Gülay İpek Çoban
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Hemşirelerin Örgütsel Sadakat Düzeylerinin Belirleyicileri Özet   PDF
Songül Çınaroğlu, Semiha Öner İğici, Bayram Şahin
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelerin Periferal İntravenöz Kateter Girişimlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Sevgi AYDIN, Gülşah GÜROL ARSLAN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Hemşirelerin Terapötik Mizah Kullanma Durumları Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Özet   PDF
NİLÜFER TUĞUT, DİDEM KAYA
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları Özet   PDF
Emel Tuğrul, Yıldız Denat
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Emel Gülnar, Nurcan Çalışkan
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) Hemşirelerin Yara Bakım Uygulamaları; Üniversite Hastanesi Örneği Özet   PDF
Selda RIZALAR, Esra TURAL BÜYÜK, Gülhan KAPLAN UZUNKAYA, Rabia ŞAHİN, Tülin AS
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Bakımı İle Modelin Buluşması: Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Sürekli Bakım Özet   PDF
Ayşegül Savcı, Özlem Bilik
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Bakımının Bedeli: Merhamet Yorgunluğu Özet   PDF
Meltem Şirin, Afife Yurttaş
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Tutum ve Bakış Açılarının İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi İle Meslek Algısı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Birgül CERİT, Simge COŞKUN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI Özet   PDF
Enes BULUT, Dilek ÇİLİNGİR, Sevilay HİNTİSTAN
 
Toplam 273 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333