Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelerin İndirekt Arteriyel Kan Basıncı Ölçüm Basamaklarına Uyumu Özet   PDF
Emine Korkmaz, Gülay İpek Çoban
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Hemşirelerin Örgütsel Sadakat Düzeylerinin Belirleyicileri Özet   PDF
Songül Çınaroğlu, Semiha Öner İğici, Bayram Şahin
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelerin Periferal İntravenöz Kateter Girişimlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Sevgi AYDIN, Gülşah GÜROL ARSLAN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Hemşirelerin Terapötik Mizah Kullanma Durumları Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Özet   PDF
NİLÜFER TUĞUT, DİDEM KAYA
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları Özet   PDF
Emel Tuğrul, Yıldız Denat
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Emel Gülnar, Nurcan Çalışkan
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Bakımı İle Modelin Buluşması: Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Sürekli Bakım Özet   PDF
Ayşegül Savcı, Özlem Bilik
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Bakımının Bedeli: Merhamet Yorgunluğu Özet   PDF
Meltem Şirin, Afife Yurttaş
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Tutum ve Bakış Açılarının İncelenmesi Özet   PDF
Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi İle Meslek Algısı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Birgül CERİT, Simge COŞKUN
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI Özet   PDF
Enes BULUT, Dilek ÇİLİNGİR, Sevilay HİNTİSTAN
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Hemşirelik Eğitiminde Akran Eğitim Modeli Özet   PDF
Vesile Ünver, Nalan Akbayrak
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Hemşirelik Eğitiminde Klinik Değerlendirmeye Genel Bakış: Güçlükler ve Öneriler Özet   PDF
Süreyya Karaöz
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi Özet   PDF
Sevgi Kızılcı, Hatice Mert, Özlem Küçükgüçlü, Tuğba Yardımcı
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelik İmajı ve 1950’li Yıllarda Bir Seri İlan Özet   PDF
İsmet Eşer, Nilay Orkun, Perihan Çetin
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Lisans Programları Taban Puanları ve Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Ortalamaları Sıralamalarının İncelenmesi Özet   PDF
Havva Arslan Yürümezoğlu
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde İlişkili Olan Faktörler Özet   PDF
Nükhet Kırağ
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Mesleki Beceri Eğitimi Özet   PDF
Fatma Eker, Ferhan Açıkgöz, Aysel Karaca
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Egzersiz Davranışları ve Uyku Kaliteleri Özet   PDF
Sultan Ayaz Alkaya, Canan Birimoğlu Okuyan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşirelik tercihi arasındaki ilişki: Türkiye Örneği Özet   PDF
Gülbanu Zencir
 
Cilt 11, Sayı 4 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Hüsna ÖZVEREN, Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Dilek Özden, Hüsna Özveren, Emel Gülnar
 
Cilt 9, Sayı 1 (2016) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet   PDF
Afitap ÖZDELİKARA
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Pınar DOĞAN, Merve TARHAN, Nihal SUNAL
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Özet   PDF
Yıldız DENAT, Yurdanur DİKMEN, Gözde YILMAZ, Dilanur KARALAR
 
Toplam 246 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333