Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar Özet   PDF  
Murat Bektaş, Aslı Akdeniz Kudubeş
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılıklarındaki Değişim Özet   PDF
Şeyda Seren İntepeler, Nuray Güneş, Nergiz Bengü, Fatma Yılmazmış
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Olcay Çelenk, Mert Topoyan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Buzdağının Görünmeyen Yüzünü Keşfetmek: Ortopedi Hastalarında Kompartman Sendromu Ve Hemşirelik Yaklaşımları Özet   PDF
Hale Turhan Damar, Özlem Bilik
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Cerrahi Kliniklerde Çevre Dostu Uygulamalar Özet   PDF
Özgül Karayurt, Saadet Çömez, Hatice Ceylan
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Çevre, Sağlık, Araştırma ve Hemşirelik Özet   PDF
Zuhal Bahar, Nihal Gördes Aydoğdu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması Özet   PDF
Gülçin Özalp Gerçeker, Dijle Ayar, Zahide Özdemir, Murat Bektaş
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Çocuk Hastaların Ameliyat Sonrası İlk Ayağa Kaldırılma Süreleri Özet   PDF
Eda Dolgun, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Yasemin ALTINBAŞ, Arzu ASLAN, Birsen EROĞLU, Meltem POLAT, Ayşe İSLAMOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Çocuk Hemşireliği’nde Sanat Uygulamaları Özet   PDF
Emel Teksöz, Ayşe Ferda Ocakçı
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Çoçuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği Özet   PDF
Meryem Öztürk Haney, Zuhal Bahar
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi Özet   PDF
Münire Temel, Melahat Akgün Kostak, Ülfiye Çelikkalp
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi Özet   PDF
Zümrüt Başbakkal, Dilek Beytut, Gonca Karayağız Muslu, Ayşe Ersun, Ebru Melek Özçelik
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Çocuklar İçin Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri Özet   PDF
Gülçin Özalp Gerçeker, Merve Gümüş, Figen Yardımcı, Meltem Erdoğdu Polat, Birsen Eroğlu, Ayşen İslamoğlu
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Gelişimine Etkisi Özet   PDF
Neriman Turan Mantar, Şeyda Seren İntepeler
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocukların Okul Ortamında Kaza Geçirme ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi Özet   PDF
Duygu Akçay, Ayla Yıldırımlar
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocukluk Çağı Kanserlerinde Uyku Bozukluğu Özet   PDF
Elif Bilsin, Gülçin Özalp Gerçeker
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler Özet   PDF
Aslı Akdeniz Kudubeş, Murat Bektaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Çocukluk Yaş Dönemi Özeliklerinin Yanık Üzerine Etkisi ve Yanıklı Çocuklara Yönelik Bakım Önerileri Özet   PDF
Nazife Gamze ÖZER, Fatma VURAL
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği Özet   PDF
Dilek Yılmaz, Fatma Düzgün, Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Yurdanur Dikmen
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Dahili ve Cerrahi Kliniklerindeki Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Funda Çetinkaya, Güler DURU AŞİRET
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) "Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Bakım Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi" Özet   PDF
HÜLYA FIRAT KILIÇ, Seda Cevheroğlu, Refia Selma Görgülü
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Deri Kanseri ve Güneşten Korunmaya Yönelik Öğrencilerle İlgili Yapılan Çalışmalar: Literatür İncelemesi Özet   PDF
Adem Sümen, Selma Öncel
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Determination of Problematic Internet Use among Nursing and Computer Engineering Students Özet   PDF
ahmet baytak, Hülya KARATAŞ, Yahya ŞAHİN
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Distile Su ve Klorheksidin Glukonat (%0.1) Solüsyonu ile Yapılan Perine Bakımının Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Gelişimine Etkisi Özet   PDF
Seda Kurukız, Dilek Özden
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Diyabet Özyönetim Eğitimi, Grup Temelli Eğitim ve Bireysel Eğitim Özet   PDF
Hamdiye Arda Sürücü
 
Toplam 246 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333