Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016) Bakım Verenlerin Evde Bakım Hizmetlerinden Beklentileri Özet   PDF
Güler Duru Aşiret, Funda Çetinkaya
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Besin Güvenliği Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitim İle Klasik Eğitimin Karşılaştırılması Özet   PDF
Şeyda Özbıçakçı, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Bir Doğuma Hazırlık Eğitim Programı “Doğumda Farkındalık Özet   PDF
Samiye Mete, Merve Ertuğrul, Elif Uludağ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) BİR HEMŞİREDEN, BİR SERİ KATİLE CORAL’IN HİKAYESİ Özet   PDF
Dilek Tunalı
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği Özet   PDF
Nuriye Yıldırım, Meryem Aydın, Fahriye Hayırsever, Handan Ankaralı
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin öz yeterlilik düzeyleri Özet   PDF
Ümmühan Aktürk, Rukuye Aylaz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları Özet   PDF
Serpil ÇELİK DURMUŞ, Yurdagül ERDEM
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar Özet   PDF  
Murat Bektaş, Aslı Akdeniz Kudubeş
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Kurumsal Bağlılıklarındaki Değişim Özet   PDF
Şeyda Seren İntepeler, Nuray Güneş, Nergiz Bengü, Fatma Yılmazmış
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Olcay Çelenk, Mert Topoyan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Buzdağının Görünmeyen Yüzünü Keşfetmek: Ortopedi Hastalarında Kompartman Sendromu Ve Hemşirelik Yaklaşımları Özet   PDF
Hale Turhan Damar, Özlem Bilik
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Cerrahi Kliniklerde Çevre Dostu Uygulamalar Özet   PDF
Özgül Karayurt, Saadet Çömez, Hatice Ceylan
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Çevre, Sağlık, Araştırma ve Hemşirelik Özet   PDF
Zuhal Bahar, Nihal Gördes Aydoğdu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması Özet   PDF
Gülçin Özalp Gerçeker, Dijle Ayar, Zahide Özdemir, Murat Bektaş
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Çocuk Hastaların Ameliyat Sonrası İlk Ayağa Kaldırılma Süreleri Özet   PDF
Eda Dolgun, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Yasemin ALTINBAŞ, Arzu ASLAN, Birsen EROĞLU, Meltem POLAT, Ayşe İSLAMOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Çocuk Hemşireliği’nde Sanat Uygulamaları Özet   PDF
Emel Teksöz, Ayşe Ferda Ocakçı
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Çoçuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirliği Özet   PDF
Meryem Öztürk Haney, Zuhal Bahar
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerdeki Şiddetin Belirlenmesi Özet   PDF
Münire Temel, Melahat Akgün Kostak, Ülfiye Çelikkalp
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi Özet   PDF
Zümrüt Başbakkal, Dilek Beytut, Gonca Karayağız Muslu, Ayşe Ersun, Ebru Melek Özçelik
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Çocuklar İçin Zorlu İntravenöz Girişim Skorunun Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri Özet   PDF
Gülçin Özalp Gerçeker, Merve Gümüş, Figen Yardımcı, Meltem Erdoğdu Polat, Birsen Eroğlu, Ayşen İslamoğlu
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) Çocuklara Yönelik Perioperatif Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımının Komplikasyon Gelişimine Etkisi Özet   PDF
Neriman Turan Mantar, Şeyda Seren İntepeler
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocukların Okul Ortamında Kaza Geçirme ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi Özet   PDF
Duygu Akçay, Ayla Yıldırımlar
 
Cilt 11, Sayı 1 (2018) Çocukluk Çağı Kanserlerinde Uyku Bozukluğu Özet   PDF
Elif Bilsin, Gülçin Özalp Gerçeker
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarında Kullanılan Model ve Teoriler Özet   PDF
Aslı Akdeniz Kudubeş, Murat Bektaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Çocukluk Yaş Dönemi Özeliklerinin Yanık Üzerine Etkisi ve Yanıklı Çocuklara Yönelik Bakım Önerileri Özet   PDF
Nazife Gamze ÖZER, Fatma VURAL
 
Toplam 273 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333