Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Sağlıkla İlişkili Olarak Sosyal Adalet, Eşitlik ve Hemşirelik Özet   PDF
Tuğba Demirel, Belgin Akın
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Sanal Kaytarmaya Karşı Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Feride EŞKİN BACAKSIZ, Rujnan TUNA, Arzu Kader HARMANCI SEREN
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği Özet   PDF
Yasemin Gümüş Şekerci, Handan Terzi, Yeter Kitiş, Canan Birimoğlu Okuyan
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Aile Yükü ve Umutsuzluk Düzeyleri Özet   PDF
Hüsniye ÇALIŞIR, Seher SARIKAYA KARABUDAK, Pelin KARATAŞ, Ayşe Fahriye TOSUN, İfaket MEŞEALAN
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Sık Karşılaşılan Bir Sorun: Doğum Korkusu Özet   PDF
Özlem Çiçek, Samiye Mete
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber Özet   PDF
Zekiye Karaçam
 
Cilt 9, Sayı 4 (2016) Şizofreni Tanılı Bireylerde Motivasyonel Görüşme Neden Önemli? Özet   PDF
Zekiye Çetinkaya Duman, Melike Ertem
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Hemşirelikte Akılcı İlaç Uygulamaları Kursunun Etkinliğinin Hasta Güvenliği Kapsamında Değerlendirilmesi Özet   PDF
Vesile Ünver, Tülay Başak, Çiğdem Yüksel, Gülten Güvenç, Hatice Ayhan, Gülşah Köse, Özlem Aslan, Emine İyigün, Sevinç Taştan, Dilek Konukbay
 
Cilt 6, Sayı 1 (2013) Stomalı Hastalarda Yaşam Kalitesi Nasıl Yükseltilir? Özet   PDF
Fatma Vural, Figen Erol
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Stres, Hormonlar ve Doğum Arasındaki İlişki Özet   PDF
Samiye Mete
 
Cilt 9, Sayı 2 (2016) TAMAMLAYICI SAĞLIK YAKLAŞIMLARININ GÜVENİLİR KULLANIMI İÇİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ Özet   PDF
Ayşegül Ilgaz, Sebahat GÖZÜM
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Teori-Araştırma Bileşeni: Roy’un Uyum Modeli Örneği Özet   PDF
Emine Çatal, Aklime Dicle
 
Cilt 12, Sayı 2 (2019) The Effect of Nurses' Perceptions of Organizational Support on Organizational Cynicism Özet   PDF
Seda YAVUZER ZAN, Serap ALTUNTAŞ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) The Effects of Three Different Cold Therapy Methods After Arthroscopic Knee Surgery Özet   PDF
Ebru Erek Kazan, Refia Selma Görgülü
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) The Opinions and Experiences of Obstetricians and Midwives About The Elective Caesarean Birth Özet   PDF
Yeşim Aksoy Derya, Handan Güler
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) The Related Factors of Moral Sensitivity in Nursing Students Özet   PDF
Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Duygu HİÇDURMAZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Yaşam Kalitesi ve Önemi Özet   PDF
Candan Öztürk, Dijle Ayar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Tip 1 Diyabetik Ergenlerin Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar:Web Tabanlı Eğitim Özet   PDF
Dijle Ayar, Candan Öztürk
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü Özet   PDF
Deniz Talaz, Sevgi Kızılcı
 
Cilt 10, Sayı 3 (2017) Tip 2 Diyabet Tanılı Yetişkinlerde Motivasyonel Görüşmenin Etkisi: Sistematik Derleme Özet   PDF
Leyla Muslu, Melek Ardahan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2015) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Birsen Altay, Figen Çavuşoğlu, İlknur Güneştaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Türk Sinemasında Hemşire Olgusunun İncelenmesi Özet   PDF
Şerife YILMAZ GÖREN, Serap ŞAHİNOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (2013) Türk Ve Danimarka’lı Hemşirelik Öğrencilerinin HIV/AIDS’li Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Saniye Çimen, Zuhal Bahar, Candan Öztürk, Murat Bektaş
 
Cilt 6, Sayı 2 (2013) Türkiye’de Hemşirelik Yüksekokullarında Araştırma Görevlisi Profili Özet   PDF
Renginar Öztürk Dönmez, Süheyla Altuğ Özsoy
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Tutkulu Bir İstatistikçi: Florence Nightingale Özet   PDF
Gülcan TAŞKIRAN, Ayla BAYIK TEMEL
 
Toplam 266 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2149-0333