Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 2 (2018) 11-12 Yaş Grubu Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Damla Şahin Büyük, Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Ali Taylan, Fatma Uyar
 
Cilt 9, Sayı 3 (2016) 112 Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Tutum ve Davranışları Özet   PDF
Meltem Akbaş, Ayça Boz, Aysel Dursun, Savaş Çetin, Ayla Kılıçaslan
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) 2. Uluslararası Klinik Hemşirelik Araştırmalar kongresi Ayrıntılar   PDF
Zuhal Bahar
 
Cilt 10, Sayı 1 (2017) 2016 Hakem ve Bölüm Editör Listesi Ayrıntılar   PDF
Doç. Dr. Murat Bektaş
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) 3. Evde Bakım Kursu Özet
Ayşe Beşer
 
Cilt 10, Sayı 4 (2017) Acil Servis Hemşirelerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi Özet   PDF
Betül Fırat, Gülebru Karataş, Atike Barut, Gökhan Metin, Dilek SARI
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelerin Başetme Yollarının İncelenmesi Özet   PDF
Deniz YASAL, Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Adölesan Gebeliklerin Anne ve Bebeğe Yönelik Obstetrik Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
Tülay Ayyıldız, Aysel Topan, Özlem Öztürk, Hülya Kulakçı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2015) Afet Hemşireliği Eğitimi ve Afet Öncesinde Afet Hemşiresinin Görevleri Özet   PDF
Bilge Kalanlar, Gülümser Kubilay
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşire/Ebelerin Kültürel Duyarlılık ve Kültürel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Özet   PDF
Medine Yılmaz, Cansu YENİ, Emine AVCI, Neslihan ULUK
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirliği Özet   PDF
Fadime Hatice İnci, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 7, Sayı 2 (2014) Aileden Aileye Destek Programına İlişkin Deneyimler Özet   PDF
Kerime Bademli, Zekiye Çetinkaya Duman
 
Cilt 7, Sayı 1 (2014) Akran Eğitimi Yöntemi Kullanılarak Yürütülen Sosyal Projelerin Liderlik, Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Gelişimine Etkisi Özet   PDF
Handan Zincir, Zeliha Kaya Erten, Emine Ümit Seviğ, Filiz Özkan
 
Cilt 10, Sayı 2 (2017) Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimleri Özet   PDF
Özlem Küçükgüçlü, Seher Gönen Şentürk, Burcu Akpınar Söylemez
 
Cilt 11, Sayı 3 (2018) Ameliyat Olan Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Özlem SOYER, Yelda CANDAN DÖNMEZ, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2014) Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım Yönetiminin Bilgi İşleme Kuramına Dayalı Bilgisayar Destekli Simülasyonda Yapılandırılması Özet   PDF
Aylin Durmaz Edeer, Aklime Dicle
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) An Effective Leader in The Foundation of Modern Nursing: Professor Besim Ömer Akalın Özet
Nazike DURUK
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Tutumlar Üzerine Kültürün Etkisi Özet   PDF
Deniz Şanlı, Candan Öztürk
 
Cilt 7, Sayı 4 (2014) Anne Sütünün Saklama Koşullarına Yönelik Güncel Bilgi ve Uygulamalar Özet   PDF
Hatice Başkale, Pınar Serçekuş
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Annelerin Hastanede Yatan Çocuklarında Ateş Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma Özet   PDF
Emel SEZİCİ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2019) Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ile Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki Özet   PDF
Diler AYDIN, Yılda Arzu ABA
 
Cilt 8, Sayı 4 (2015) Apiterapi ve Çocuk Sağlığı Özet   PDF
Suzan Özkan, Kadriye Bancar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2015) Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Etkisi Özet   PDF
Seher Gönen Şentürk, Özlem Küçükgüçlü
 
Cilt 6, Sayı 4 (2013) Aydın İlindeki Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişliklerini Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Berna Kaya, Nevin Akdolun Balkaya
 
Cilt 12, Sayı 3 (2019) Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri ve Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Nuriye ERBAŞ, Gülbahtiyar DEMİREL
 
Toplam 273 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2149-0333