Cilt 12, Sayı 1 (2019)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

Araştırma Makaleleri

Hemşirelerin Bakım Verirken Hemşirelik Sürecini Bilme ve Uygulama Durumları PDF
Dilek OLMAZ, Papatya KARAKURT
Yoğun Bakım Hastalarına Verilen Pozisyonların Hemodinamik Ölçümlere Etkisi PDF
Özden TOR, Gülçay MERT, Betül TOSUN
Hemşirelik Öğrencileri İçin Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Selma BEZİRGAN GÖZMENER, Selmin ŞENOL, Şeyda SEREN İNTEPELER
Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ile Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki PDF
Diler AYDIN, Yılda Arzu ABA
Annelerin Hastanede Yatan Çocuklarında Ateş Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma PDF
Emel SEZİCİ
Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi PDF
Dürdane TAŞDEMİR AKKAVAK, Seher SARIKAYA KARABUDAK
Okul Çocuklarına Yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği PDF
Bennur KOCA, Aynur UYSAL TORAMAN
Ortopedi Servisinde Yatan Çocuk Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Müziğin Etkisinin İncelenmesi PDF
Serap SAYAR, Dilek ERGİN
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelerin Başetme Yollarının İncelenmesi PDF
Deniz YASAL, Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN

Derleme Makaleler

Doğum Korkusu Yaşayan Kadınlarda Psiko-Eğitim Obstetrik ve Maternal Sonuçları İyileştirir mi? Sistematik İnceleme PDF
Nursen BOLSOY, Nurcan ÇELİK, Hanife Nurseven ŞİMŞEK


ISSN: 2149-0333