Cilt 11, Sayı 4 (2018)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Seyda Seren İntepeler

Araştırma Makaleleri

Farklı Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Öz-Etkililik Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF
Yasemin Şadiye CEYHAN, Ayla ÜNSAL
Kronik Hastalığı Olan Olguların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Hemşirelik Bakımı Algısı Arasındaki İlişki PDF
Özge BULDAN, Nevin KUZU KURBAN
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi İle Meslek Algısı Arasındaki İlişki PDF
Birgül CERİT, Simge COŞKUN
Hemşirelerin Periferal İntravenöz Kateter Girişimlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Sevgi AYDIN, Gülşah GÜROL ARSLAN
Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi PDF
Hüsna ÖZVEREN, Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ
İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen Faktörler PDF
Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT
Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Tuğçe YEŞİLYAPRAK, Esma ÖZŞAKER
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri PDF
Dilek ÖZDEN, Şerife KARAGÖZOĞLU, Fatma TOK YILDIZ

Derleme Makaleler

Yaşlı Kanser Hastalarında Yorgunluk PDF
Ezgi KARADAĞ
Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Önemi PDF
Merve Aliye AKYOL, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ


ISSN: 2149-0333