Cilt 11, Sayı 1 (2018)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

Araştırma Makaleleri

EFFECT OF CONVERSATION MAPS BASED DIABETES EDUCATION ON A1C LEVEL, BLOOD LIPIDS LEVEL AND WAIST CIRCUMFERENCE OF INDIVIDUALS WITH TURKISH TYPE 2 DIABETES PDF
Dilek Büyükkaya Besen, Özgül Vatansever, Aysun Belgin Bektaş, Nalan Aydın, Hamdiye Arda Sürücü
Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk ve Çocuk Korku Ölçeğinin Türk Diline Kazandırılması PDF
Gülçin Özalp Gerçeker, Dijle Ayar, Zahide Özdemir, Murat Bektaş
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi PDF
Ayşe Kacaroğlu Vicdan
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerin Bakım Bağımlılığının Belirlenmesi PDF
Gülengün Türk, Rabia Üstün
İntrapartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar: Doğum Yapan Kadınların Tercihleri PDF
Hatice GÖKDEMİR UZEL, Emre YANIKKEREM
Hemşirelik Lisans Programları Taban Puanları ve Mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Ortalamaları Sıralamalarının İncelenmesi PDF
Havva Arslan Yürümezoğlu
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler PDF
Dilek Özden, Hüsna Özveren, Emel Gülnar
Çocukların Okul Ortamında Kaza Geçirme ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi PDF
Duygu Akçay, Ayla Yıldırımlar

Derleme Makaleler

Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları PDF
Yurdagül YAĞMUR, Sidar AYTEKİN
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Uyku Bozukluğu PDF
Elif Bilsin, Gülçin Özalp Gerçeker
Omurilik Hasarlı Bireylerde Mesane Yönetimi: Literatür İncelemesi PDF
Elif ATEŞ, Naile BİLGİLİ


ISSN: 2149-0333