Cilt 9, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Prof. Dr. Samiye Mete

Araştırma Makaleleri

Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği PDF
Nuriye Yıldırım, Meryem Aydın, Fahriye Hayırsever, Handan Ankaralı
112 Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Tutum ve Davranışları PDF
Meltem Akbaş, Ayça Boz, Aysel Dursun, Savaş Çetin, Ayla Kılıçaslan
Doğum Ağrısı ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Examining the Relationship Between Labor Pain and Anxiety PDF
Samiye Mete, Özlem çiçek, Elif Uludağ
Üniversite Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Risk Faktörleri PDF
Özlem Aşcı, Hatice Kahyaoğlu Süt, Fulya Gökdemir

Derleme Makaleler

Karmaşıklık Bilimi Işığında Hemşireliğin Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler PDF
Menevşe SAMUR, Şeyda SEREN İNTEPELER
Psikiyatri hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar PDF
Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün


ISSN: 2149-0333