Cilt 8, Sayı 3 (2015)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Murat Bektaş

Araştırma Makaleleri

Obez Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi PDF
Esra Göktaş, Fatoş Çelik, Hakan Özer, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu
Hemşirelerin Hastanede Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi PDF
Meltem SAYGILI, Özlem Özer, Özgür Uğurluoğlu
Determination of Problematic Internet Use among Nursing and Computer Engineering Students PDF
ahmet baytak, Hülya KARATAŞ, Yahya ŞAHİN
Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı? PDF
Nurten Önal, Özlem Bilik, Ayşegül Savcı, Özlem Altıparmak, Perihan Kuzu, Zühriye Kar, Rüya Keskin

Derleme Makaleler

Tip 1 Diyabetik Ergenlerin Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar:Web Tabanlı Eğitim PDF
Dijle Ayar, Candan Öztürk
Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Etkisi PDF
Seher Gönen Şentürk, Özlem Küçükgüçlü
Yakın İşbirliğine Dayalı İleri Araştırma ve Klinik Uygulama Modeli: Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Kullanımı PDF
yasemin ayhan, şeyda seren intepeler
Tip 2 Diyabet Riski ve Hastalık Sürecinde Uykunun Rolü PDF
Deniz Talaz, Sevgi Kızılcı
Ventilatör İlişkili Pnömoninin Önlenmesinde Nonfarmakolojik Yaklaşımlar PDF
Burcu Bayrak Kahraman, Leyla Özdemir
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Kaliteli Uyku PDF
Sibel Küçük


ISSN: 2149-0333