Cilt 7, Sayı 4 (2014)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Zuhal Bahar

Araştırma Makaleleri

Karanlıktan Aydınlığa Canlıdan Karaciğer Transplantasyonu; Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Nitel Bir Çalışma PDF
Özgül Karayurt, Özge İşeri, Figen Erol
Klasik ve Entegre Müfredat Programı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkları Kaygı, Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Bazı Faktörler PDF
Şerife Karagözoğlu, Dilek Özden, Gülengün Türk, Fatma Tok Yıldız
Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları PDF
Emel Tuğrul, Yıldız Denat
Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Hemşirelikte Akılcı İlaç Uygulamaları Kursunun Etkinliğinin Hasta Güvenliği Kapsamında Değerlendirilmesi PDF
Vesile Ünver, Tülay Başak, Çiğdem Yüksel, Gülten Güvenç, Hatice Ayhan, Gülşah Köse, Özlem Aslan, Emine İyigün, Sevinç Taştan, Dilek Konukbay
Hemşirelik Öğrencileri Gözüyle Mesleki Beceri Eğitimi PDF
Fatma Eker, Ferhan Açıkgöz, Aysel Karaca
Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi PDF
Özlem Karabulutlu
Besin Güvenliği Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitim İle Klasik Eğitimin Karşılaştırılması PDF
Şeyda Özbıçakçı, Ayla Bayık Temel

Derleme Makaleler

Anne Sütünün Saklama Koşullarına Yönelik Güncel Bilgi ve Uygulamalar PDF
Hatice Başkale, Pınar Serçekuş
Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım PDF
Candan Öztürk, Dijle Ayar
Roy Uyum Modeli’ne Temellendirilmiş Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programı PDF
Hale Turhan Damar, Özlem Bilik
Bir Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak: Yazılı Sınavlar PDF
Murat Bektaş, Aslı Akdeniz Kudubeş
Cerrahi Kliniklerde Çevre Dostu Uygulamalar PDF
Özgül Karayurt, Saadet Çömez, Hatice Ceylan
Kanser Taramalarında Öncelikli Hedef Birinci Derece Akrabalar PDF
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm


ISSN: 2149-0333