İnmeli Hastaların Evde Bakımı: Bakım Verenler İçin Rehber

Naile Bilgili, Sebahat Gözüm

Özet


Giriş: İnmeli hastaların rehabilitasyonunda evde bakım önemli bir unsur olup, bu hastaların bakımı son derece karmaşık ve zordur. İnmeli
hastanın, evde hemşirelik bakımı klinikte yapılan bakımdan çok farklı değildir. Evde bakım veren hemşire; ziyaret süresiyle kısıtlı
zamanlarda, ev koşullarında inmeli hastaya yönelik bakımını sürdürebilir. İnmeli hastaların evde bakımında, bakım rehberlerin kullanılması
bakımı kolaylaştıracak ve niteliğini artıracaktır. Bu amaçla makalede inmeli hastaların evde bakımına yönelik bir bakım planı hazırlanmıştır.
Bu bakım planında inmeli hastalar için hemşirelik tanıları, hedefler ve hemşirelik uygulamaları yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: İnme, Evde Bakım, Hemşirelik Bakım Planı


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.