Doğum Korkusu Yaşayan Kadınlarda Psiko-Eğitim Obstetrik ve Maternal Sonuçları İyileştirir mi? Sistematik İnceleme

Nursen BOLSOY, Nurcan ÇELİK, Hanife Nurseven ŞİMŞEK

Özet


Öz

Giriş: Doğum korkusu, obstetrik ve maternal sonuçları etkilemektedir. Doğum korkusunu önlemek ya da tedavi etmek için yapılan girişimlerden birisi de antenatal psiko-eğitimdir. Amaç: Bu sistematik incelemenin amacı; doğum korkusu yaşayan kadınlarda antenatal psiko-eğitimin obstetrik ve maternal sonuçlar üzerine etkisini araştıran randomize kontrollü çalışmaları incelemektir. Yöntem: Sistematik inceleme, konuyla ilgili çalışmaların geriye dönük olarak taranması biçiminde gerçekleştirilmiştir. İncelemede “antenatal”, psycho-education classes” ve “fear of childbirth” anahtar kelimeleri kullanılarak “Google Akademik”, “Science Direct” ve “Wiley Interscience” veri tabanları elektronik olarak taranmıştır. Elektronik veri tabanlarındaki tüm özetler, başlıklar ve makaleler incelenmiş ve 1280 çalışmaya ulaşılmış; bu çalışmalardan son 5 yılı kapsayan 685 çalışma incelenmiş ve bu çalışmalardan dahil olma kriterlerini karşılayan 7 randomize kontrollü çalışma dahil edilmiştir. Bulgular: Çalışmalar, doğum korkusu yaşayan kadınlara verilen antenatal psiko-eğitimin doğum korkusunu azalttığını göstermektedir. Azalan doğum korkusu sonucunda; vajinal doğum oranlarının, pozitif doğum deneyiminin, maternal uyumun arttığı ve anneliği olumlu yönde etkilediği, buna karşın sezaryen doğum oranlarının ve postnatal depresif semptomların azaldığı belirtilmektedir. Sonuç: Doğum korkusu günümüzde çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri haline gelmiştir. Doğum korkusu yaşayan kadınlarda psiko-eğitimin obstetrik ve maternal sonuçlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu sistematik incelemenin konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Antenatal, Psiko-eğitim Sınıfları, Doğum Korkusu.

 

Abstract

Does Psycho-Education Improve the Obstetric and Maternal Outcomes with Women Have a Fear of Childbirth? A Systematic Review

Background: Fear of childbirth affects obstetric and maternal outcomes. One of the interventions to prevent or treat fear of childbirth is antenatal psycho-education. Objectives: The aim of this systematic review is to review the randomized controlled trial which research the obstetric and maternal results of the effect of antenatal psycho-education of women who have childbirth fear. Methods: This systemic review is performed by retrospective scanning of the studies related the subject. “Google Academic”, “Science direct” and “Wiley Interscience” databases were scanned electronically by using “antenatal”, “psycho-education classes” and “fear of childbirth” keywords. All of the abstracts, titles and articles in electronic databases were detected and reached to 1280 studies; then 685 studies that covered last 5 years were examined, and 7 of randomized controlled study which were met the criteria for including were included to the review. Results: These studies has shown that antenatal psycho-education for women who have fear of childbirth is decreased the fear of childbirth. As a result of decreased fear of childbirth; it was reported that vaginal birth rates, positive chilbirth experience, maternal adjustment increased and motherhood positively affected, whereas cesarean delivery rates and postnatal depressive symptoms decreased. Conclusion: Fear of childbirth has become one of the primacy problems that need to be solved. Psycho-education has a positive effect on obstetric and maternal outcomes in women who have a fear of childbirth. It’s supposed that this review could contribute the studies which would be performed on this area.

Key Words: Antenatal, Psycho-education Classes, Fear of Childbirth..

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çalık, K., Aktaş, S. (2011). Gebelikte depresyon: sıklık, risk faktörleri ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 3(1), 142-162. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076380

Toohill, J., Fenwick, J., Gamble, J., Creedy, D. K. (2014). Prevalence of childbirth fear in an Australian sample of pregnant women. Bio med central pregnancy & childbirth, 14, 275. https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-275

Lukasse, M., Schei, B., Ryding, E. L. (2014). Prevalence and associated factors of fear of childbirth in six European countries. Sexual & reproductive healthcare, 5(3), 99-106. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2014.06.007

Kjærgaard, H., Wijma, K., Dykes, A. K., Alehagen, S. (2008). Fear of childbirth in obstetrically low-risk nulliparous women in Sweden and Denmark. Journal of reproductive and infant psychology, 26, 340-50. https://doi.org/10.1080/02646830802408498

Nieminen, K., Stephansson, O., Ryding, E. (2009). Women’s fear of childbirth and preferences for caesarean section - a cross sectional study at various stages of pregnancy in Sweden. Acta obstetricia et gynecologia scandinavica, 88(7), 807-813. https://doi.org/10.1080/00016340902998436

Fenwick, J., Staff, L., Gamble, J., Creedy, D. K., Bayes, S. (2010). Why do women request caesarean section in a normal, healthy first pregnancy? Midwifery, 26 (4),394-400. https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.10.011

Fenwick, J., Gamble, J., Creedy, D. K., Buist, A., Turkstra, E., Sneddon, A., et al. (2013). Study protocol for reducing childbirth fear: a midwife-led psycho-education intervention. Pregnancy and childbirth, 13(190), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-2393-13-190

Gagnon, A. J., Sandall, J. (2007). Individual or group antenatal education for childbirth or parenthood or both. Cochrane database of systematic reviews, 3:64.CD002869. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002869.pub2

Karabulut, Ö., Çoşkuner-Potur, D., Doğan-Merih, Y., Cebeci-Mutlu, S., Demirci, N. (2016). Does Antenatal education reduce fear of childbirth? International nursing review, 63(1), 60-67. https://doi.org/10.1111/inr.12223

Kızılırmak, A., Başer, M. (2016). The effect of education given to primigravida women on fear of childbirth. Applied nursing research, 29, 19-24. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.04.002

Haapio, S., Kaunonen, M., Arffman, M., Astedt-Kurki, P. (2017). Effects of extended childbirth education by midwives on the childbirth fear of first-time mothers: an RCT. Scandinavian journal of caring sciences, 31(2), 293-301. https://doi.org/10.1111/scs.12346

Toohill, J., Fenwick, J., Gamble, J., Creedy, D. K., Buist, A., Turkstra, E., et al. (2014). A randomized controlled trial of a psycho-education intervention by midwives in reducing childbirth fear in pregnant women. Birth, 41(4), 384-394. https://dx.doi.org/10.1111%2Fbirt.1213

Fenwick, J., Toohill, J., Gamble, J., Creedy, D. K., Buist, A., Turkstra, E., et al. (2015). Effects of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women’s birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. Bio med central pregnancy & childbirth, 15(284), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0721-y

Kordi, M., Bakhshi, M., Masoudi, S., Esmaily, H. (2017). Effect of childbirth psychoeducation program on the level of fear of childbirth in primigravid women. Evidence based care journal, 7(3), 26-34. http://dx.doi.org/10.22038/ebcj.2017.25676.1575

Ip, W. Y., Tang, C. S., Goggins, W. B. (2009). An educational intervention to improve women’s ability to cope with childbirth. Journal of clinical nursing, 18(15), 2125-2135. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02720.x

Ngai, F. W., Chan, S. W., Ip, W. Y. (2009). The effects of a childbirth psychoeducation program on learned resourcefulness, maternal role competence and perinatal depression: A quasi-experiment. International journal of nursing studies, 46(10), 1298–1306. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.03.007

Gao, L., Chan, S.W., Li, X., Chen, S., Hao, Y. (2010). Evaluation of an interpersonal-psychotherapy-oriented childbirth education programme for Chinese first-time childbearing women: A randomised controlled trial. International journal of nursing studies, 47(10), 1208-1216. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.03.002

Lincoln, T. M., Wilhelm, K., Nestoriuc, Y. (2007). Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: A meta-analysis. Schizophrenia research, 96(1-3), 232–245. https://doi.org/10.1016/j.schres.2007.07.022

Xia, J., Merinder, L. B., Belgamwar, M. R. (2011). Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane database systematic reviews, 6, CD002831. DOI: 10.1002/14651858.CD002831.pub2.

Saisto, T., Toivanen, R., Salmela-Aro, K., Halmesmaki, E. (2006). Therapeutic group psychoeducation and relaxation in treating fear of childbirth. Acta obstetricia et gynecologica scandinavica, 85 (11), 1315-1319. https://doi.org/10.1080/00016340600756920

Gao, L., Chan, S. W., Sun, K. (2012). Effects of an interpersonal-psychotherapy-oriented childbirth education programme for Chinese first-time childbearing women at 3-month follow up: Randomised controlled trial. International journal of nursing studies, 49(3), 274-281. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.09.010

Kocaman, G. (2003). Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama. Hemşirelikte araştırma geliştirme dergisi, 5(2), 61-69. http://hemarge.org.tr/ckfinder/userfiles/files/2003/2003-vol5-sayi2-84.pdf

Salmela-Aro, K., Read, S., Rouhe, H., Halmesmäki, E., Toivanen, R. M., Tokola, M. I., et al. (2012). Promoting positive motherhood among nulliparous pregnant women with an intense fear of childbirth: RCT intervention. Journal of health psychology, 17(4), 520-534. https://doi.org/10.1177/1359105311421050

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesma ̈ki, E., Saisto, T. (2013). Obstetric outcome after intervention for severe fear of childbirth in nulliparous women-randomised trial. An international journal of obstetrics and gynaecology, 120(1), 75-84. https://doi.org/10.1111/1471-0528.12011

Rouhe, H., Salmela-Aro, K., Toivanen, R., Tokola, M., Halmesmäki, E., Ryding, E. L., et al. (2015). Group psychoeducation with relaxation for severe fear of childbirth improves maternal adjustment and childbirth experience – a randomised controlled trial. Journal of psychosomatic obstetrics & gynecology, 36(1), 1-9. https://doi.org/10.3109/0167482X.2014.980722

Toohill, J., Callander, E., Gamble, J., Creedy, D. K., Fenwick, J. (2017). A cost effectiveness analysis of midwife psycho-education for fearful pregnant women-a health system perspective for the antenatal period. Bio med central pregnancy & childbirth, 17, 217. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12884-017-1404-7

Larkin, P., Begley, C. M. (2009). Women’s experiences of labour and birth:an evolutionary concept analysis. Midwifery, 25(2), e49-e59. https://doi.org/10.1016/j.midw.2007.07.010

Akca, A., Esmer, A. C., Ozyurek, E. S., Aydin, A., Korkmaz, N., Gorgen, H., et al. (2017). The infuence of the systematic birth preparation program on childbirth satisfaction. Archives of gynecology obstetrics, 295(5), 1127-1133. https://doi.org/10.1007/s00404-017-4345-5

Fenwick, J., Toohill, J., Slavin, V., Creedy, D. K., Gamble, J. (2017). Improving psychoeducation for women fearful of childbirth: Evaluation of are search translation project. Women and birth. http://dx.doi.org/10.1016/j.wombi.2017.06.004

Nieminen, K., Andersson, G., Wijma, B., Ryding, E. L., Wijma, K. (2016). Treatment of nulliparous women with severe fear of childbirth via the Internet: a feasibility study. Journal of psychosomatic obstetrics & gynecology, 37(2), 37-43. https://doi.org/10.3109/0167482X.2016.1140143

Brixval, C. S., Axelsen, S. F., Lauemøller, S. G., Andersen, S. K., Due, P., Koushede, V. (2015). The effect of antenatal education in small classes on obstetric and psycho-social outcomes - a systematic review. Bio med central systematic reviews, 4:20. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13643-015-0010-x

World Health Organization. (2015). www.who.int/reproductivehealth (Erişim: 29 Aralık 2017).

Köse, M. R., Bora-Başara, B., Güler, C., Soytutan-Çağlar, İ., Özdemir, T. A., Aygün, A., et al. (2017). T. C. Sağlık Bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2016. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 1083, SB-SAGEM-2017/4. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0 (Erişim: 29 Aralık 2017).

Khunpradit, S., Tavender, E., Lumbiganon, P., Laopaiboon, M., Wasiak, J., Gruen, R. L. (2011). Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Cochrane database systematic reviews, 6:CD005528. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005528.pub2

Larsson, B., Karlström, A., Rubertsson, C., Ternström, E., Ekdahl, J., Segebladh, B., et al. (2017). Birth preference in women undergoing treatment for childbirth fear: A randomised controlled trial. Women and birth, 30(6), 460-467. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.04.004

Cantone, D., Pelullo, C. P., Cancellieri, M., Attena, F. (2017). Can antenatal classes reduce the rate of cesarean section in Southern Italy? Women and birth, 30(2), e83-e88. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2016.09.004

Yohai, D., Alharar, D., Cohen, R., Kaltian, Z., Aricha-Tamir, B., Aion, S. B., et al. (2018). The effect of attending a prenatal childbirth preparedness course on labor duration and outcomes. Journal of perinatal medicine 46(1), 1-6. https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0345

Bastos, M. H., Furuta, M., Small, R., McKenzie-McHarg, K., Bick, D. (2015). Debriefing interventions for the prevention of psycho- logical trauma in women following childbirth. Cochrane database systematic reviews, 4:CD007194. DOI: 10.1002/14651858.CD007194.pub2

Miniati, M., Callari, A., Calugi, S., Rucci, P., Savino, M., Mauri, M., et al. (2014). Interpersonal psychotherapy for postpartum depression: a systematic review. Archives of women’s mental health, 17(4), 257-268. https://doi.org/10.1007/s00737-014-0442-7

Clatworthy, J. (2012). The effectiveness of antenatal interventions to prevent postnatal depression in high-risk women. Journal of affective disorders, 137(1-3), 25-34. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.02.029

Razurel, C., Avignon, V., Gerdy, P., Bouton, J. (2017). Postpartum psycho-educational interviews to promote adaptation in new mothers: A preliminary study. Journal of nursing education and practice, 7(2), 1-9. https://doi.org/10.5430/jnep.v7n2p1

Razurel, C., Antonietti, J. P., Rulfi, F., Pasquier, N., Domingues-Montanari, S., Darwiche, J. (2017). The impact of pre- and post-natal psycho-educational intervention on the construction of parenthood. Archives of women’s mental health, 20(3), 469-472. https://doi.org/10.1007/s00737-017-0720-2


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.