Meme Kanseriyle İlgili Türkçe Web Sitelerinin Özelliklerinin İncelenmesi

Figen EROL URSAVAŞ, Figen ŞENGÜN İNAN

Özet


Amaç: Türkiye’de meme kanseri hakkında bilgi ve destek sağlama amacıyla hazırlanmış web sayfalarının niteliğinin ve bilgi içeriklerinin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte tasarlanmış bu araştırmanın verileri arama motorlarından olan http://www.google.com.tr/ aracılığı ile Web Sitelerinin Niteliğini ve İçeriğini Değerlendirme Formu kullanılarak toplanmıştır. Meme kanseri ile ilgili bilgileri içeren 16 web sayfasının niteliği ve bilgi içerikleri sayı ve yüzde olarak incelenmiştir. Bulgular: Bu çalışmada incelenen sitelerin %43.75’nin kar amacı gütmeyen kuruluşlar oluşturmaktadır. Web sitelerinin %87.50’sinde verilen bilgilerin kaynaklarının belirtilmediği, %87.50’sinde verilen bilgilerin tarihlerinin belirtilmediği ve web sitelerinin %62.50’sinde güncellenme tarihine ait bilginin olmadığı saptanmıştır. Bu sitelerin içeriğini %93.75 ile tıbbi bilgilerin oluşturduğu ve meme kanseri ile ilgili bilgilerin alt başlıklar incelendiğinde; %75.00’inin risk faktörleri olduğu görülmüştür. Sonuç: Meme kanseri ile ilgili bilgi sunan internet sitelerinin çoğunluğunu meme kanseri örgüt ve kuruluşları oluşturmakla birlikte, web sayfalarının kalite ölçütleri açısından çeşitlilik barındırdıkları görülmüştür. Bilgilerin kaynaklarının belirtilmemesi, güncelleme tarihinin yer almaması ve etik niteliklerin açık bir şekilde açıklanmaması önemli sorunlardır.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, İnternet, Nitelik.

 

 

Examining the Properties of Turkish Websites on Breast Cancer

Objectives: Examine the quality and information content of the websites prepared for the purpose of providing information and support on breast cancer in Turkey. Methods: The data of this descriptive study was collected by using the Evaluation Form for Quality and Content of Websites through the search engine http://www.google.com.tr. The quality and information content of 16 websites, were analyzed as number and percentage. Results: It was observed in this study that 43.75% of the websites examined were nonprofit organizations. It was found that 87.50% of the websites did not indicate the sources of information, 87.50% did not indicate the dates of the information and 62.50% had no information about the date of update. It was observed that 93.75% of these websites contain medical information and when examining the subtitles related to the information on breast cancer, 75.00% were risk factors. Conclusion: It was observed that the majority of the websites offering information on breast cancer consisted of organizations and institutions related to breast cancer, and the websites incorporated diversity in terms of quality criteria. The significant problems are especially failure to indicate the sources of the information presented, include the date of update, and explain clearly the ethical qualities.

Key Words: Breast cancer, Internet, Quality.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bass, S. B., Ruzek, S. B., Gordon, T. F., Fleisher, L., McKeown- Conn, N., & Moore, D. (2006). Relationship of internet health information use with patient behavior and self- efficacy: experiences of newly diagnosed cancer patients who contact the National Cancer Institute’s cancer information service. Journal of Health Communication, 11(2): 219-236.

Başkale, H. A., Serçekuş, P., & Günüşen, P. N. (2015). Kanser hastalarının bilgi kaynakları, bilgi gereksinimleri ve sağlık personelinden beklentilerinin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6(2): 65-70.

Cengiz, S. A. (2007).“İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi”. Bilgi Toplumuna Doğru! XII. “Türkiye’de İnternet”. İçinde M. Akgül ve ark. (Ed), (sy 292-305). Ankara: Nokta Ofset.

Commission of the European Communities, Brussels eEurope 2002: Quality criteria for health related websites. Journal of Medical Internet Research, 4(3):E15.

Cowan, C., & Hoskins, R. (2007). Information preferences of women receiving chemotherapy for breast cancer. European Journal of Cancer Care, 16:543–50.

Fogel, J., Albert, S. M., Schabel, F., Ditkoff, B. A., & Neugut, A. I. (2002). Internet use and social support in women with breast cancer. Health Psychology, 21(4): 398–404.

Fogel, J., Ribisl, K., Morgan, P., Humphreys, K., & Lyons, E. (2008). The underrepresentation of African Americans in online cancer support groups. Journal of the National Medical Association, 100(6), 705-712.

GLOBOCAN. (2012). Estimated cancer Incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Retrived 10.11.2017, from www.globocan.iarc.fr.

Gülcü, N., & Bulut, S. (2010). Bel ağrısı konusuna yönelik internet sitelerinin içerik analizi. Ağrı, 22(2): 68-72.

Gümüş, A. B. (2006). Meme Kanserinde Psikososyal Sorunlar ve Destekleyici Girişimler. Meme Sağlığı Dergisi, 2 (3): 108-114.

Health on the net foundation. (2017). Retrived 03.02.2018, from https://www.hon.ch/HONcode/Patients/Turkish.

Hoffman- Goetz, L., & Clarke, J. N. (2000). Quality of breast cancer sites on the world wide web. Canadian Journal of Public Health, 91(4): 281-284.

Høybye, M. T., Johansen, C., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2005). Online interaction. Effects of storytelling in an internet breast cancer support group. Psychooncology, 14(3): 211-220.

Kowalski, C., Kahana, E., Kuhr, K., Ansmann, L., & Pfaff, H. (2014). Changes over time in the utilization of disease-related Internet information in newly diagnosed breast cancer patients 2007 to 2013. Journal of Medical Internet Research,16 (8):e195.

Mevzuat bilgi sistemi. Retrived 14.01.2018, from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

Meric, F., Bernstam, E. V., Mirza, N. Q., Hunt, K. K., Ames, F. C., Ross, M. I., Kuerer, M., Pollock, R. E., Musen, M. A., & Singletary, S. E. (2002). Breast cancer on the world wide web: cross sectional survey of quality of informatiion and popularity of websites. BMJ, 324:577–581.

Nădăşan, V., Roşca, A. N., Tarcea, M., Ábrám, Z., & Măruşteri, M. (2016). The Quality of Romanian Breast Cancer Websites: a Five-Year Longitudinal Assessment. Journal of Cancer Education, 25: 1-5.

Nilson-Ihrfelt, E., Fjällskog, M. L., Blomqvist, C., Ahlgren, J., Edlund, P., Hansen, J., Malmberg, L., Villman, K., & Andersson, G. (2004). Breast cancer on the internet: the quality of swedish breast cancer websites. Breast, 13: 376-382.

Nghiem, A.Z., Mahmoud, Y., & Som, R. (2016). Evaluating the quality of internet information for breast cancer. Breast, 25: 34-37.

Powell, J. A., Darvell, M., & Gray, J. A. M. (2003). The doctor, the patient and the world-wide web: how the internet is changing healthcare. Journal of Royal Society of Medicine, 96(2): 74-76.

Ream, E., Blows, E., Scanlon, K., & Richardson, A. (2009). An investigation of the quality of breast cancer information provided on the internet by voluntary organisations in great Britain. Patient Education and Counsaling, 76: 10-15.

Satterlund, M. J., McCaul, K. D., & Sandgren, A. K. (2003). Information gathering over time by breast cancer patients. Journal of Medical Internet Research, 5(3): e15.

Schmidt, L. A., Jacobs, L. M., & Spetz, J. (2016). Schmidt et al. Respond. American Journal of Public Health, 106(12): 8-9.

Şener, E., & Samur, M. (2013). Sağlığı geliştirici bir unsur olarak sosyal medya: facebookta sağlık. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(4): 508-523.

Türkiye Kanser İstatistikleri. (2016). Retrived 08.01.2017, from URL: http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri/1793-2013-y%C4%B1l%C4%B1-t%C3%BCrkiye-kanser-istatistikleri.html.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Retrived 16/11/2017, from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779.

Quinn, E. M., Corrigan, M. A., McHugh, S. M., Murphy, D., O’Mullane, J., Hill, A. D. K., & Redmond, H. P. (2012). Breast cancer information on the internet: Analysis of accessibility and accuracy. Breast, 21: 514-517.

Wallwiener, M., Wilhelm Wallwiener, C., Kansy, J. K., Seeger, H., & Rajab, T. K. (2009). Impact of electronic messaging on the patient- physician interaction. Journal of Telemedicine and Telecare, 1-8.

Warren, E., Footman, K., Tinelli, M., McKee, & M., Knai, C. (2014). Do cancer-specific websites meet patient's information needs? Patient Education and Counseling, 95(1):126-36.

Ziebland, S., Chapple, A., Dumelow, C., Evans, J., Prinjha, S., & Rozmovits, L. (2004). How the internet affects patients’ experience of cancer: a qualitative study. BMJ, 328: 564.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.