Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Özlem Vural, Gülşen Vural

Özet


Giriş: Kanser tedavisinde uzun süredir kullanılan kemoterapi, anemi, bulantı-kusma, ağız yaraları, saç dökülmesi benzeri
problemlere yol açmaktadır. Bu nedenle hastanın tedaviye uyumunda hemşirelik bakım memnuniyeti önem kazanmaktadır. Amaç: Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde kemoterapi alan hastaların, hemşirelik bakımında memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya şubat-ağustos 2009 tarihleri arasında kemoterapi alan hastalar dahil edilmiştir. Araştırma için Gazi Üniversitesi hastanesinden 20 hasta ve Hacettepe Üniversite Hastanesinden 60 hasta alınmıştır. Araştırmada veri toplama formu ve “Kemoterapi Hastalarında Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların %80’inin memnuniyet puanları, ortalamanın üzerindedir. Hastaların %97.5’inin Gastrointestinal sistemle ilgili sorunları yaşadıkları belirlenmiştir. İlaçlar, kemoterapinin olumsuz etkileri, yan etkilere yönelik önlemler, beslenme ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında aldıkları eğitimi yeterli bulanlar ile yetersiz bulanların hemşirelik bakım memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmuştur(p<0.05). Sonuç: Kemoterapi, ilaçların olumsuz etkileri, tedavinin yan etkilerine yönelik alınacak
önlemler, beslenme ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirilmeyi yeterli bulan hastaların hemşirelik bakım memnuniyet puanları ortalama puanın üzerinde bulunmuştur. Sonuç olarak kemoterapi alan jinekolojik kanserli hastalara tedavileri sırasında eğitim verilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Jinekolojik kanserler, kemoterapi, hemşirelik, hasta memnuniyeti.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.