Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği

Canan Demir Barutcu, Hatice Mert

Özet


Hemşirelik modelleri hemşirelik bakım ve uygulamalarına bir çerçeve çizer. Hemşirelikteki kavramsal modellerin değeri hemşireliğin temel
kavramlarına ortak bir anlam getirmeleridir. Bu katkının sağlanması için bir teori ya da modelin, uygulamalarda rehber olarak kullanılması
önemlidir. Bu modellerden birisi de Neuman Sistemler Modeli’dir. Neuman Sistemler Modeli iyiliğe adapte olmuş, bütüncül yaklaşımlı, açık
sistem özellikleri ile bireyin fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel, spritüel ve gelişimsel beş majör değişkenine yer vermesi nedeniyle
hastalara bütüncül yaklaşma ve hemşirelik uygulamalarına rehber olmada uygun bir modeldir. Bu makale, Neuman Sistemler Modeli’nin
kalp yetersizliği hastasının bakımında model kullanımına örnek olarak yazılmıştır.
Anahtar sözcükler: Neuman Sistemler Modeli, Kalp Yetersizliği, Hemşirelik.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.