Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım Yönetiminin Bilgi İşleme Kuramına Dayalı Bilgisayar Destekli Simülasyonda Yapılandırılması

Aylin Durmaz Edeer, Aklime Dicle

Özet


Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın tüm sistemlerinin fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli tedavi ve bakım desteğinin sağlanması gerekir. Bu yüzden sistemlerin ve ameliyata özgü komplikasyonların değerlendirilmesi ve hemşirelik bakımının planlanması gereklidir. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım yönetimi, öğrencilerin öğrendiği bilgileri birleştirerek olguya özel bilgiyi kullanarak yönetmesi gereken karmaşık bir klinik durumdur. Hemşirelik öğrencilerine ameliyat öncesi ve sonrası bakım yönetiminde yeterlilik kazandırmak için bilgi işleme kuramına dayalı bilgisayar destekli simülasyonda eğitim programı geliştirilmiştir. Bilgisayar destekli simülasyon; öğrenme içeriğine istenilen zamanda ve yerde ulaşılabilen, tekrar kullanılabilen ve bireysel öğrenmeye fırsat veren bir yöntemdir. Bu makalede, bilgisayar temelli simülasyonda bilgiyi işleme kuramına dayalı ameliyat öncesi ve sonrası bakım yönetimi eğitiminin yapılandırılması açıklanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, Ö. (2004). Ameliyat Sonrası Bakım, Sayek İ, editör. ‘’İçinde’’ Temel Cerrahi. (3. Baskı, sy. 121-124). Ankara: Güneş Kitabevi.

American Association of Colleges of Nursing (AACN). (2005). Faculty Shortages in Baccalaureate and Graduate Nursing Programs: Scope of the Problem and Strategies for Expanding the Supply. Erişim tarihi: 27.01. 2011, Erişim adresi: http://labor.idaho.gov/publications/nursing/Supporting_Research.pdf.

Astarcıoğlu, H. (2002). Ameliyat Sonrası Bakım, Terzi C, editör. ‘’İçinde’’ Probleme Dayalı Öğrenim Yaklaşımıyla Temel Cerrahi Bilimler. (1. Baskı, sy. 679-84). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Bradley, P. (2006). The history of simulation in medical education and possible future directions. Medical Education, 40(x):254-62.

Durham, C. F., Alden, K. R. (2007). Chapter 51: Enhancing Patient Safety in Nursing Education Through Patient Simulation, Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses, (AHRQ Publication No. 08-0043), Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. erişim tarihi: 22 Aralık 2008, erişim adresi: http://www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk/,

Erdil, F. ve Elbaş, N. Ö. (2002). Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hazırlık. Erdil F ve Elbaş NÖ, editörler. ‘’İçinde’’ Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. (4. Baskı, sy. 100-37). Ankara: Tasarım Ofset Ltd. Şti.

Hacıalioğlu, N. (2011). Eğitimde Pedagojik ve Andragojik Yaklaşım, ‘’İçinde’’ Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, (sy. 29-32). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Huitt, W. (2003). The information processing approach to cognition. Educational Psychology Interactive, Valdosta State University, erişim tarihi: 05.09.2008, erişim adresi: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/cogsys/infoproc.html

Issenberg, S. B., Gordon, M. S., Gordon, D. L., Safford, R. E., Hart, I. R. (2001). Simulation and new learning technologies. Medical Teacher, 23(1):16-23.

Jeffries, P. R., Hovancsek, M. T., Clochesy, J. M. (2005). Using Clinical Simulations in Distance Education. In: Novotny JM, Davis RH, eds. ‘’In’’ Distance Education in Nursing. (Second edition, pp.83-99). USA: Springer Publishing Company.

Karakaş, S., Irak, M., Bekçi, B. (2003). Sağlıklı İnsanda Bilgi İşleme Süreçleri: Biliş ve Üst Biliş, Karakaş S, İrkeç C, Yüksel N, editörler. ‘’İçinde’’ Beyin ve Nöropsikoloji, (sy. 31-48). Ankara:Çizgi Tıp Yayınevi.

Kennedy, H. L. (2010). Perioperative Concepts and Nursing Management. In: Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH, eds. ‘’In’’ Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing. (12th Edition, pp.422-482). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Kılıç, M. (2007). Öğrenmenin Doğası. Yeşilyaprak B, editör. ‘’İçinde’’ Eğitim Psikolojisi Gelişim- Öğrenme- Öğretim. (3. Baskı, sy.154-175). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Maran, N. J. ve Glavin, R. J. (2003). Low to high fidelity simulation- a continuum of medical education?. Medical Education, 37(suppl.1):22-28.

Medley, C. F., Horne, C. (2005). Using simulation technology for undergraduate nursing education. Journal of Nursing Education, 44(1):31-4.

National League for Nursing (NLN). (2005). Core Competencıes of Nurse Educators with Task Statements, Competency 1 – Facilitate Learning. Erişim tarihi: 02.12.2010, Erişim adresi:http://www.nln.org/facultydevelopment/pdf/corecompetencies.pdf.

Öztürk, B. ve Kısaç, İ. (2007). Bilgiyi İşleme Modeli. Yeşilyaprak B, editör. ‘’İçinde’’ Eğitim Psikolojisi Gelişim- Öğrenme- Öğretim. (3. Baskı, sy. 275-303). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ravert, P. (2002). An ıntegrative review of computer based simulation in the education process. CIN, 20(6):203-208.

Rodgers, D. L. (2007). High Fidelity Patient Simulation: Descriptive White Report, Healtcare Simulation Strategies, erişim tarihi: Kasım 2008, erişim adresi: www.sim-strategies.com.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (2004). Postoperative Management in Adults. A Practical Guide to Postoperative Care for Clinical Staff, National Guideline Clearinghouse, erişim tarihi: 06.07.2007, erişim adresi: www.guideline.gov.

Senemoğlu, N. (2004). Bilgiyi İşleme Kuramı. Senemoğlu N, editör. ‘’İçinde’’ Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. (9. Baskı, sy. 264-343). Ankara: Gazi Kitabevi.

Seropian, M. A., Brown, K., Gavilanes, J. S. ve Driggers, B. (2004). Simulation: not just a manikin. Journal of Nursing Education, 43(4):164-9.

Sözen, C. (2003). Eğitim- Öğretim-Öğretme. ‘’İçinde’’ Hemşirelikte Öğretim. (1. Baskı, sy. 9-12). Ankara: Palme yayıncılık.

Quinn, F. M. (2000). Cognitive Perspectives on Teaching And Learning, Principles and Practice of Nurse Education, (4th edition, pp.66-72). UK : Nelson Thornes Ltd.

Yeğen, C. (2004). Ameliyat Öncesi Bakım. Sayek İ, editör. ‘’İçinde’’ Temel Cerrahi. (3. Baskı, sy.117-120). Ankara: Güneş Kitabevi.

Yıldız, R., Sünbül, A. M., Koç, M., Halis, İ.(2004). Bilgisayar Destekli Öğretim. Yıldız R, editör. ‘’İçinde’’ Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (1. Baskı, sy.137-42). Konya: Atlas Kitabevi.

Zıv, A., Small, S. D., Wolpe, P. R. (2000). Patient safety and simulation based medical education. Medical Teacher, 22(5):489-95.

World Health Organization (WHO) (2009). Nursing & Midwifery Human Resources for Health, Global standards for the initial education of professional nurses and midwives. World Health Organization, Department of Human Resources for Health, Switzerland. Erişim tarihi 22 Haziran 2010, Erişim adresi: http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.