Kemoterapi Tedavi Merkezine İlaç Tedavisi İçin Gelen Hastalarda Ekstravazasyon İnsidansı ve Nedenleri

Deniz Arslan, Ulviye Aysever, Sevdiye Deniz, Sibel Püllü, Özlem Uğur

Özet


Giriş: Günümüzde ekstravazasyon hemşirelik bakımında bir yaşam kalitesi indikatörü olarak görülmekte ve sıfırlanması önerilmektedir. Ekstravazasyonun gelişimini önleyecek uygulamaları bilmek,  önlemleri almak, geliştiğinde ise uygun hemşirelik yönetimini yapmak hemşirenin en önemli sorumluluklarındandır. Amaç: Gündüz tedavi merkezinde sitotoksik ilaç tedavisi alan hastalarda gelişen extravazasyon nedenlerini tanılamak ve bir yıllık extravazasyon insidansını belirlemektir. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, bir üniversite hastanesinin gündüz tedavi merkezinde yapılmış ve çalışmaya intravenöz girişim sonrası extravazasyon gelişmiş tüm hastalar alınmıştır. Veriler, Hasta Tanıtım Formu ve  Hemşirenin Extravazasyon Nedenini Tanılama Formu ile toplanmıştır.

Bulgular:   Kemoterapi Gündüz Tedavi Merkezi’nde Ağustos 2015- Eylül 2016 tarihleri arasında 17 extravazasyon olayı saptanmış; extravazasyon gelişme insidansı %0.22 olarak bulunmuştur. Hastaya extravaze olan ajanların tamamının vezikant tipte ilaç olduğu , %88.2’sinin hastada geç tipte reaksiyon oluşturduğu; hastalarda extravazasyona bağlı olarak tamamında kızarıklık, %35.8’inde şişlik, %23.5’inde pullanma oluştuğu görülmüştür. Hastada extravazasyon gelişimini etkileyebilecek faktörlerle; IV bölgeyi olaydan korumaya yönelik  hemşirelik girişimleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır(p>0.05). Sonuç: Extravazasyon gelişimini önlemek için hemşirenin  risk tanılamasını dikkatli yapması ve  hastayı bulgular yönünden tekrarlı olarak  bilgilendirmesi önemlidir.

Extravasation Incidence and Causes of Development in Patients Receiving Cytotoxic Drug Therapy Center for Day Chemotherapy Treatment

Background: Nowadays, it is seen as an indicator of quality of life in nursing care and resetting extravasation. Extravasation during application to prevent the development, take precautions, and when coming to the nursing management is one of the most important responsibilities of a nurse. Objectives: To identify the causes of extravasation in patients receiving cytotoxic drug therapy in the daytime treatment center and to determine the incidence of one year extravasation.Methods: In this cross-sectional descriptive study was conducted in a university hospital the day after intravenous treatment center and the culmination of urinary extravasation initiative has been developed to work in all patients. The data were collected with the Patient Presentation Form and the Nurse's Reason for Extravasation Diagnosis Form. Results: In the Chemotherapy Day Treatment Center, 17 extravaganza events were identified between August 2015 and September 2016; The incidence of extravasation was 0.22%. All of the extravagant agents were vesicant type drugs, 88.2% of them were late type reactions in the patient; Patients were found to have complete redness due to extravasion, swelling in 35.8%, and scaling in 23.5%.Factors that may affect the development of extravasation in the patient; There was no significant relationship between nursing interventions to protect IV region (p> 0.05).

Conclusion: In order to prevent the development of extravasation, it is important that the nurse is careful to diagnose the risk and repeatedly inform the patient about the findings.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adami, N.P, Maria R., Fonseca, S.M, Almeida E., Pinto M. (2005). Risk management of extravasation of cytostatic drugs at the Adult Chemotherapy Outpatient Clinic of a university hospital. Journal of Clinical Nursing, Vol: 14,pp: 876–882

Aygün, G. et al. (2004). Yoğun Bakım Ünitesinde Periferik Venöz Kateterlerin İnfeksiyon Yönünden Değerlendirilmesi. Flora. 9:1, 43-46

Bozkurt A.K., Uzel B., Akman C., Ozguroglu M.& Molinas Mandel N. (2003). “ Intrathracic extravasation of antineoplastic agents: Case report and systematic review”. American Journal of Clinical Oncology; 26, pp:121-123.

Chanes DC1, da Luz Gonçalves Pedreira M, de Gutiérrez MG.(2012). Antineoplastic agents extravasation from peripheral intravenous line in children: a simple strategy for a safer nursing care. Eur J Oncol Nurs.;16(1):17-25. doi: 10.1016/j.ejon.2011.01.005.

Clifton R- Koeppel. (2006). Newborn and infant nursing reies, Vol:6(4):202-211 http://www.extravasation.org.uk. The National Extravasation Information Services 2007 (Erişim tarihi: 06.05.2008)

Corbi,D., Engelking, C., Sauerland, C., Wickham, R(2006). Vesicant Part I: Mechanisms,Pathogenesis, and Nursing Care to Reduce Risk “ JournalOncology Nursing Forum Publisher Oncology Nursing Society Vol(33): 6 /2006: 1134–1141

Hadaway L.C. (2004). Preventing and managing peripheral extravasation. Nursing. Vol:34(5), 66-67.

Harada, M.J.C.S., Pedreira, M.L.G., Peterlini, M.A.S., Pereira, S.R. (2006). Erro Humano e a Segurança do Paciente, São Paulo: Ed Atheneu, pp. 217.

Jones L., Coe P. (2004). “Extravasation”. European Oncology Nursing Society Vol(8):,pp: 355-358.

Kassner, E.(2000). Evaluation and treatment of chemotherapy extravasation injuries.Journal of Pediatric Oncology Nursing, 17, pp: 135-148.

Kloth DD. (2002). Prevention of chemotherapy medication errors. Journal of Pharmacy Practice, 15:17-31.

Lacey, S.R., Smith, J.B., Dunton, N.E. (2006). Developing measures of pediatric nursing quality. Journal of Nursing Care Quality, 21,pp:210-220

Naomi P. O'Grady ve ark. (2011). Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter- Related Infections. pp:51-53

Pearson, A., Wiechula, R., Court, A., Lockwood, C. (2008). A re-consideration of what constitutes “evidence” in the healthcare professions. Nursing Science Quarterly, Vol: 20 (1):85-88.

Sakaida E., Sekine I., Iwasawa S ve ark.(2014). Incidence, Risk Factors and Treatment Outcomes of Extravasation of Cytotoxic Agents in an Outpatient Chemotherapy Clinic. Japanase Journal of Clinical Oncology, Vol:44(2):168- 171.

Sauerland C., Engelking C., Wickham R., Corbi D.(2006). Vesicant Extravasation Part I: Mechanisms, Pathogenesis, and Nursing Care to Reduce Risk. Oncology Nursing Forum,33(6): 1134-41

Schulmeister L.(2011). Extravasation Management Clinical Update. Seminars in Oncology Nursing 2011, 27(1): 82- 90

Schulmeister L.(2007). Totect™: A New Agent for Treating Anthracycline Extravasation. Clinical Journal of Oncology Nursing , 11( 3):387-395.

Ünsal AE., Aydinoğlu N. (2012). Extravasations of Vesicant / Non- Vesicant Drugs and Evidence Based Management . International Journal of Caring Sciences, Vol 5(2): 191-202.

www.cancer.nurse “University of North California (UNC) “Extravasation Protocol” Revised 2007

Greater Manchester and Cheshire Cancer Work “Extravasation Guidelines”, Rewiew: 2007

Wickham, R., Engelking, C., Sauerland, C., Corbi, D.(2007). Vesicant Extravasation Part II: Evidence-Based Management and Continuing Controversies” JournalOncology Nursing Forum, PublisherOncology Nursing Society, 33(6):l143-50.

Yalçın, N. (2004). Kateter Enfeksiyonları ve Bakteremiler: Epidemiyoloji. Hastane Enfeksiyonları Dergisi, 8: 154-156


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.