İlköğretim Öğrencilerinin Kilo Yönetiminde İlişkili Faktörler

Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: İlköğretim öğrencilerinde sosyo-demografik faktörler, beslenme ve fiziksel aktivite (FA) davranışları kilo yönetimini etkileyen faktörler arasındadır. Amaç: İlköğretim öğrencilerinin kilo yönetiminde ilişkili bazı faktörleri incelemektir. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma, Mayıs 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında, orta ve düşük gelir düzeyine sahip bir İlköğretim Okulunda, toplam 122 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri; Aile ve Öğrenci Tanımlama Formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin % 51.6’sı erkektir, yaş ortalaması 12.18±.87’dir. Hemşireden planlı beslenme ve FA eğitimi alma durumuna göre kilo yönetiminde farklılık olduğu belirlenmiştir. Beslenme davranışları kapsamında öğün atlama, öğün arasında yiyecek tüketimi, reklamlardan etkilenme, yiyecek seçiminde arkadaştan etkilenme, etiket okuma davranışlarına göre kilo yönetiminde farklılık olmadığı, rejim/diyet yapma ve sağlıklı beslenme algısına göre ise kilo yönetiminde farklılık olduğu saptanmıştır. Okul bahçesinde oyun oynama, hareketli oyun sıklığı, okula ulaşım biçimi gibi FA davranışlarına göre kilo yönetiminde farklılık olmadığı serbest zaman aktivitesi yoğunluğuna göre kilo yönetiminde farklılık olduğu belirlenmiştir. Oluşturulan lojistik regresyon modelinde ilköğretim öğrencilerinin sağlıklı beslenme ve FA konusunda hemşireden planlı eğitim almış olma değişkeninin kilo yönetimini olumlu etkileyen, rejim/diyet yapma değişkeninin ise kilo yönetimini olumsuz yönde etkileyen değişken olduğu, kilo yönetiminde diğer değişkenlerin ise etkisiz değişkenler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ergen; Beslenme; Fiziksel aktivite; Kilo yönetimi; Hemşirelik; Okul sağlığı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.