11-12 Yaş Grubu Çocukların Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Damla Şahin Büyük, Aynur Çetinkaya, Dilek Özmen, Ali Taylan, Fatma Uyar

Özet


Giriş: Çocukluk çağı, ağız ve diş sağlığı sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi ve koruyucu ağız ve diş sağlığı davranışları geliştirmek açısından önemlidir.

Amaç:  Bu çalışmada 11-12 yaş grubu çocukların ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Manisa il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 744 öğrenci üzerinde yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ağız ve diş sağlığı değerlendirme formu kullanılarak toplandı.

Bulgular: Katılımcıların %50.4'ü erkek,  %62.6' sının gelir durumu orta düzey olarak saptandı. Çocukların yaş ortalaması 11.58 ± 0.49, ağız diş sağlığı bilgi puanı ortalaması puanı 4.04 ± 1.57, çürük sayısı ortalaması 1.50 ±1.48’dir. Çocukların ağız ve diş sağlığı bilgi düzeyi ve çürük sayısının ebeveynlerinin eğitimi, ekonomik durum, yaşanılan yer gibi sosyo-demografik özelliklerden ve hem ebeveyn hem de çocukların ağız diş sağlığına ilişkin davranış ve uygulamalarından etkilendiği belirlendi.

Sonuç: Çocukluk döneminde verilecek olan, çocuğu okul, aile ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak ele alan etkili bir ağız diş sağlığı eğitimi bireylerde olumlu sağlık davranışı geliştirmeye ciddi katkı sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk,  Bilgi ve Davranış.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.