Kendi Kendine Deri Muayenesi (KKDM) Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik Çalışması

Nazan Koştu, Özüm Erkin, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: Deri kanserleri toplumda sık rastlanılan kanserlerden biridir. Deri kanseri genç yaşlarda oluşabilir ve yaş ilerledikçe risk artar. Eğer erken evrelerde saptanırsa, deri kanserlerinin tedavisi kolaydır. Erken tanı ve tedavi için kendi kendine deri muayenesi önemlidir.

Amaç: Kendi kendine deri muayenesi adımlarını Türk diline uyarlamak ve geçerliliğini test etmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Metodolojik araştırma Şubat 2012’de İzmir ilinde yürütülmüştür. Amerikan Deri Kanseri Vakfı (The Skin Cancer Foundation) tarafından önerilen kendi kendine deri muayenesi adımları uyarlanmıştır. Kendi kendine deri muayenesi basit sekiz adım içermektedir. Uyarlama için elektronik postayla izin alınmıştır. Formun dil uyarlaması, kapsam geçerlik indeksi, Kendall W uyumluluk düzeyi ve pilot uygulama çalışmaları yürütülmüştür.

Bulgular: Dil uyarlaması kapsamında çeviri, geri çeviri ve orijinal ölçek ile karşılaştırma yapıldıktan sonra form oluşturulmuştur. Kapsam geçerlik indeksi .98 bulunmuştur. Analiz sonucunda Kendall W .047 olarak elde edilmiştir (p= .889). Pilot çalışma sonucunda forma son hali verilmiştir.

Sonuç: Kendi kendine deri muayenesi formu Türk diline uygun, açık, anlaşılır, geçerli ve uygulanabilir bir erken tanı aracıdır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.