HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Enes BULUT, Dilek ÇİLİNGİR, Sevilay HİNTİSTAN

Özet


Giriş: Yaşlı ayrımcılığı sağlık hizmetlerinde bakım kalitesini etkileyen önemli bir sorundur.Amaç: Çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 344 öğrenci ile yapıldı. Veriler Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi, Mann-Whitney U, One-way ANOVA ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği toplam puan ortalamasının 87.2 ± 4.6 ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının olumlu olduğu saptandı. Şu anda yaşamını ailesindeki yaşlı bireyle sürdürenler ve yaşamında anneanne/babaanne ve dedesi ile yaşayanların, yaşlının yaşamını sınırlama alt boyut puan ortalamaları yüksek bulundu (p = .025, p = .016). Ayrıca annesi hemşire olan öğrencilerin, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt boyut puan ortalamalarının yüksek olduğu saptandı (p = .029). Sonuç: Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları olumlu bulundu. Lisans eğitimi sürecinde yaşlılıkla ilgili konulara yoğunluk verilmesinin ve kliniklerde öğrencilerle yaşlı bireylerin etkileşiminin artırılmasının, öğrencilerin tutumlarının daha da olumluya dönmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Öğrenci, Tutum, Yaşlı, Yaşlı Ayrımcılığı.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıbelli, D., Türkoğlu, N., Kılıç, D. (2013). Öğrenci hemşirelerin yaşlılığa ilişkin görüşleri ve

yaşlılara karşı tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Elektronik

Dergisi, 6(1), 2-8.

Akdemir, N., Çınar, Fİ., Görgülü, Ü. (2007). Yaşlıların algılanması ve yaşlı ayrımcılığı. Türk

Geriatri Dergisi, 10(4): 215-222.

Altay, B., Aydın, T. (2015). Evaluation of the attitudes of nursing students towards ageism.

Journal of Education and Research in Nursing, 12(1), 11-18.

Bongaarts, J. (2006). How long will we live? Population and Development Review, 32(4),

-628.

Cilingiroğlu, N., Demirel, S. (2004). Aging and ageism. Turkish Journal of Geriatrics, 7(4),

-230.

Dedeli, Ö., Yıldız, E., Kiyancicek, Z. (2013). Perceptions of elder abuse, neglect and attitudes

toward ageism: volunteers public non-health staff and tradesmen in Manisa/Turkey.

Journal of Gerontology and Geriatric Research, 2(2), 1-9.

Frost, J. , Ranse, K. (2015). Assessing ageist behaviours in undergraduate nursing students

using the Relating to Older People Evaluation (ROPE) survey. Australasian Journal on

Ageing, 35(1), 58-61.

Gallagher, S., Bennett, K. M., Halford, J. C. (2006). A comparison of acute and long-term

health-care personnel’s attitudes towards older adults. International Journal of Nursing

Practice, 12(5), 273-279.

Görgün, A. (2009). Yaşlılığın sosyal boyutu. Erişim: 20.09.2016.

http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/sosyal_boyut/yasliligin_sosyal_boyutu.pdf.

Hanson, R. M. (2014). “Is elderly care affected by nurse attitudes?” A systematic review.

British Journal of Nursing, 23(4), 225-229.

Higgins, I., Riet, D. V. P., Slater, L., Peek, C. (2007). The negative attitudes of nurses towards

older patients in the acute hospital setting: A qualitative descriptive study. Contemporary

Nurse , 26(2), 225-237.

Liu, Y., Norma,n I. J., While, A. E. (2013). Nurses’ attitudes towards older people: a

systematic review. International Journal of Nursing Studies, 50(9), 1271-1282.

Luo, B., Zhou, K., Jin, E.J., Newman, A., Liang, J. (2013). Ageism among college students: a

comparative study between U.S. and China. Journal of Cross Cultural Gerontology, 28, 49

-63.

Özdemir, Ö., Bilgili, N. (2014). Ageism in healthcare. Gülhane Medical Journal, 56(2), 128

-132.

Palmore, E. B. (1999). Ageism: negative and positive, In: Helvi G, Sandi B (Eds).

Introduction and basic definitions (pp.3-18). New York, Springer

Şahin H. (2015). Research on university students’ attitudes about elders and elder

discrimination. Turkish Journal of Geriatrics, 18(1), 47-53.

Türgay, A. S., Şahin, S., Aykar, F. Ş., Sarı, D., Badır, A., & Özer, Z. C. (2015). Attitudes of

Turkish nursing students toward elderly people. European Geriatric Medicine, 6(3), 267

-270.

Türkiye İstatistik Kurumu. (03.03.2016). Demografik Göstergeler. Erişim: 15.04.2016.

http://www.tuik.gov.tr/Ust Menu.do?metod=temelist.

Usta, Y.Y., Demir, Y., Yönder, M., Yıldız, A. (2012). Nursing students’ attitudes toward

ageism in Turkey. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54, 90-93.

Uysal, G., Beydağ, K. D., Şensoy, F., Özaydın, N., Kıyak, M. (2014) Attitudes of students

who receive health education in a foundation university regarding age discrimination.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 430-434.

Van Leeuwen, E., Oosterhuis, M., Ruyter, S. (2016). Anxiety and categorisation effects in

student nurses' attitudes towards young and older patients: A dual pathway model. Nurse

Education Today, 39, 170-175.

Vefikuluçay, D., Terzioğlu, F. (2010). Ageism and nursing: review. Journal of Nursing, 2(2),

-144.

Vefikuluçay, D., Terzioğlu, F. (2011). Development and psychometric evaluation of ageism

attitude scale among the university students. Turkish Journal of Geriatrics, 14(3), 259-268.

Yılmaz, E., Özkan, S. (2010). Attitudes of nursing students towards ageism. Maltepe

University e-Journal of Nursing Science and Art, 3(2), 36-53.

Zhang, S., Liu, Y. H., Zhang, H. F., Meng, L. N., Liu, P. X. (2016). Determinants of

undergraduate nursing students' care willingness towards the elderly in China: Attitudes,

gratitude and knowledge. Nurse Education Today, 43, 28-33.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.