Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Tutum ve Bakış Açılarının İncelenmesi

Hatice Kahyaoğlu Süt, Burcu Küçükkaya

Özet


Giriş: Bekaret ve namus algısına dayalı  yapılan, himen muayenesi ve himenoplasti operasyonu kadın hayatında en önemli sorunlardan biridir. Hemşirelerin bu sorunların temelinde yatan nedenleri, kadının yaşadığı duyguları anlamaları ve kadın haklarını savunmaları beklenmektedir.  Amaç: Çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin himen muayenesi ve himenoplastiye karşı bakış açılarının incelenmesi amaçlandı.Yöntem: Kesitsel özellikte bu araştırma Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Temmuz 2015 tarihinde n=252 öğrenci üzerinde yürütüldü. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan bir bilgi formu ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin %66.7’sinin evlilikte bekaretin önemli olduğunu düşündüğü bulundu. Erkek öğrencilerin %84.8’i evleneceği kadından himen muayenesi istemeyeceğini, kadın öğrencilerin evlilik öncesi eşinin istemesi durumunda %90.7’si himen muayenesi yaptırmayacağını düşündüğü belirlendi. Cinsiyete göre karşılaştırma yaptığımızda; erkeklerin evlilikte kadın bekaretinin daha fazla önemli olduğunu düşündüğü (p=.009), himen muayenesini cinsiyet ayrımcılığı olarak görme durumu için kadınların büyük çoğunluğunun ayrımcılık olarak gördükleri belirlendi (p<.001). Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre bireysel değerler nedeniyle daha fazla himenoplastiyi onaylamadıkları bulundu (p=.054). Sonuç: Çalışmamız sonucunda evlilik öncesi erkek öğrenciler bekarete daha fazla önem vermektedir. Kadın öğrenciler evlilik öncesi eşinin istemesi durumunda himen muayenesi yaptırmayacak olup erkek öğrencilere göre himen muayenesini daha fazla cinsiyet ayrımcılığı olarak görmektedir. Ayrıca kadın öğrenciler bireysel değerler nedeniyle daha fazla himenoplastiyi onaylamamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik Öğrencisi, Himen Muayenesi, Himenoplasti.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmadi, A. (2014). Ethical issues in hymenoplasty: views from Tehran’s physicians. J Med Ethics, 40, 429–430.

Alkan, N., Baksu, A., Baksu, B., Goker, N. (2002). Gynecological examinations for social and legal reasons in Turkey: Hospital data. CMJ, 43(3), 338-341.

Bilgili, N., Vural, G. (2011). Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi: Namus cinayetleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 66-72.

Bozgeyikli, H., Toprak, E. (2013). Üniversiteli gençlerin eş seçim kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 70-87.

Çevik, E., Tapucu, A., Aksoy, Ş. (2003). Toplumsal ve etik bir sorun olarak kızlık zarı incelemesi. T Klin Tıp Etigi-Hukuku, 11, 170-177.

Christianson, M., Eriksson, C. (2015). Promoting women's human rights: A qualitative analysis of midwives' perceptions about virginity control andhymen 'reconstruction'. Eur J Contracept Reprod Health Care, 20(3), 181-92.

Cındoğlu, D. (1997). Vırgınıty tests and artıfıcıal vırgınıty ın modern Turkısh medıcıne. Women's Studies International Forum, 20(2), 253-261.

Civil, B., Yıldız, H. (2010). Erkek öğrencilerin cinsel deneyimleri ve toplumdaki cinsel tabulara yönelik görüşleri. DEUHYO ED, 3(2), 58-64.

Demirci, Ş., Doğan, H.K., Deniz, İ.Ç., Doğan, N.Ü., Günaydın, İ.G. (2008). Sağlam himen morfolojilerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med, 5(3), 93-100.

Doğan, R. (2014). The profiles of victims, perpetrators, and unfounded beliefs in honor killings in Turkey. Homicide Studies, 1–28. doi: 10.1177/1088767914538637

Essén, B., Blomkvist, A., Helström, L., Johnsdotterd, S. (2010). The experience and responses of Swedish health professionals to patients requesting virginity restoration (hymen repair). Reproductive Health Matters, 18(35), 38–46.

Frank, M.W., Bauer, H.M., Arican, N., Fincanci, S.K., Iacopino, V. (1999). Virginity examinations in Turkey: Role of forensic physicians in controlling female sexuality. JAMA, 282, 485-90.

Gursoy, E., William, F.M., Sahinoglu S., Genc Y.Y. (2014). Views of women’s sexuality and violence against women in Turkey: A cross-sectional ınvestigation among university students. Journal of Transcultural Nursing, 1–10. doi: 10.1177/1043659614550485.

Gürsoy, E. (1999). Gebe ve jinekoloji polikliniklerinde çalısan ebe ve hemsirelerin kızlık zarı muayenesi hakkındaki görüs ve yaklasımları. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Gürsoy, E., Vural, G. (2003). Nurses’ and midwives’ views on approaches to hymen examination. Nursing Ethics, 10(5), 485-496.

Işık, D., Erçel, C., Kutlay, R., Anlatıcı, R. (2011). Re-Virjinizasyon: Himenoplasti. Turk Plast Surg, 19(1), 13-17.

KİH-YÇ (2015). Bekâret Kontrolü Suçtur. Erişim: 10.11.2015.

http://www.kadinininsanhaklari.org/.

Kulczycki, A., Windle, S. (2011). Honor killings in the middle east and north Africa: A systematic review of the literature. Violence Against Women, 17(11) , 1442–1464.

Nasrullah, M., Haqqi, S., Cummings, K.J. (2009). The epidemiological patterns of honour killing of women in Pakistan. European Journal of Public Health, 19(2), 193–197.

Özcan, S., Aras, Ş., Şermin, S., Orçin, E. (2004). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(1), 27-39.

Prakash,,V. (2009). Hymenoplasty – how to do. Indian J Surg, 71, 221–223.

Şahin, D. (2005). Hymenoplasti, aşk, samimiyet ve evliliğe dair. 7.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (Bildiri Özetleri Kitabı). İstanbul. 14-17 Ekim, 180.

Şahinoğlu, S.P. (1999). The questıon of vırgınıty testıng ın Turkey. Bioethics, 13, 3-4.

Şahinoğlu, S.P. (1993). Kızlık zarı incelemesi etik yönleri ve adölesan çağ. Sendrom, 3, 61-63.

Tokuç, B., Berberoğlu, U., Saraçoğlu, G., Çelikkalp, Ü. (2011). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 9(3), 166-173.

Ünsal, Ş.A., Taşçı, E.D., Şen, S., Bolsoy, N., Sevil, Ü. (2012). Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi, görüş ve uygulamaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (1), 13-25.

Wei S.Y., Li Q., Li S.K., Zhou C.D., Li F.Y., Zhou, Y. (2015). A new surgical technique of hymenoplasty. Int J Gynecol Obstet, 130(1), 14–8.

WHO. (2005). Multi-Country Study on Women’s Health and DomesticViolence Against Women. Erişim: 10.10.2015. http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summary_report_English2.pdf.

Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Eroğlu, K., Taşkın, L. (2007). Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26–38.

Vefikuluçay ,D.Y., Zeyneloğlu, Z., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L., Eroğlu, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 776-792.

Yılmaz, E., Kumral, B., Canturk, N., Erkol, Z. Okumus A.M. (2015). Analysis and comparison of domestic femicide cases in the cities of Diyarbakir & Tekirdag, Turkey: A preliminary study. Journal of Forensic and Legal Medicine, 34, 17-23.

Zeyneloğlu, S., Kısa, S.,Yılmaz, D. (2013). Turkish nursing students' knowledge and perceptions regarding virginity. Nurse Education Today, 33, 110–115.

Zhou, H., Wang, X.Y., Ye, F., Gu, H.H., Zeng, X.P., Wang, Y. (2012). Contraceptive knowledge, attitudes and behavior about sexuality among college students in Beijing, China. Chin Med J, 125(6), 1153-1157.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.