İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tanıma Yeterlilikleri

ilknur Göl, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: DEHB çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik hastalıklarındandır.  DEHB sorunları yaşayan bir çocuğun tanılanmasında öğretmenler kritik bir role sahiptir.  Amaç: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu (DEHB) Tanıma Yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, Orta Anadolu’da bir İl Merkezinde,18 ilköğretim okulunda görevli 180 sınıf öğretmeni oluşturdu. Araştırma, gönüllü 143 sınıf öğretmeni ile yürütüldü.  Veriler; Öğretmenlere yönelik sosyo-demografik form ve Almacıoğlu (2007) tarafından geliştirilen “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanıma Yeterliliği Ölçeği ile toplandı. Bulgular: Öğretmenlerin DEHB tanıma yeterliliği ölçeği puan ortalaması 8,26±2,92 dir. Ölçek ortalama puanı, cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, mezuniyet öncesinde DEHB hakkında eğitim alıp almama, DEHB hakkında hizmet içi eğitim alıp almama, konu hakkında kitap ve makale okuma durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermedi. Hizmet içi eğitim alanlar ve kitap ve /veya makale okuyanlar daha yüksek puan ortalamasına sahipti. Öğretmenlerin %74.8 bu sorunu olan çocuklara yaklaşım, yönlendirme açısından sıkıntı yaşadıklarını ve kendilerine destek alabilecek bir okul sağlığı hemşiresinin bulunmasını önemli buldu. Sonuç: Sınıf öğretmenlerinin DEHB tanıma yeterlilikleri orta düzeydedir,  bu yeterliliklerinin arttırılması için öğretmen yetiştirmede eğitim programlarına DEHB hakkında ders konularının eklenmesi, hizmet içi eğitimler düzenlenmesi yararlı olacaktır. Okullarda okul hemşirelerinin görev alması, öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezi işbirliği ile bu özel gruplara ve ailelere destek vermesi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu, Okul Sağlığı Hemşiresi, Sınıf Öğretmeni.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.