Hemşirelik Bakımının Bedeli: Merhamet Yorgunluğu

Meltem Şirin, Afife Yurttaş

Özet


Öz

Hemşirelik mesleği merhamet yorgunluğunun en ağır yaşandığı mesleklerden biridir. Merhamet hemşirelik bakımının sunulmasını kolaylaştıran bir değerdir. Hemşireler merhamet duygusunu hasta bakımında anahtar olarak kullanmaktadır.  Merhamet başkasının yaşadığı travmayı, acıyı ve ağrıyı derinden fark etmektir.  Hemşireler, hastaların travma, acı, ağrılarına merhamet göstermeleri, empati kurmaları ve hastaların travmalarına uzun süre maruz kalmaları sonucunda merhamet yorgunluğu yaşarlar. Merhamet yorgunluğu bakım ilişkisinin doğal bir sonucu olarak hemşirelik bakımının bedeli şeklinde ifade edilmektedir. Merhamet yorgunluğu yaşayan hemşirenin bakım verme isteği, becerisi ve enerjisi azalmaktadır. Merhamet yorgunluğu sonucunda hemşirelerde fiziksel, duygusal/ruhsal ve  sosyal tükenme belirtileri görülebilmektedir. Hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan tehdit eden, hemşirelerin hastalarına karşı duyarsızlaşmalarına sebep olan ve hemşirelerin kurumdan ve meslekten ayrılmalarında önemli bir faktör olarak görülen merhamet yorgunluğuna karşı acil önlemler alınmalıdır. Ülkemizde hemşirelikte merhamet yorgunluğu konusunun gündeme getirilmesi, anlaşılması, konuya gereken önemin verilmesi ve merhamet yorgunluğunu önleme ve tedavi programlarının oluşturulması açısından  bu yazı büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet Yorgunluğu, Merhamet Memnuniyeti, Sekonder Travmatik Stres Bozukluğu, Hemşirelik.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.