Adölesan Gebeliklerin Anne ve Bebeğe Yönelik Obstetrik Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi

Tülay Ayyıldız, Aysel Topan, Özlem Öztürk, Hülya Kulakçı

Özet


Giriş: Gebelik oranlarının ve nedenlerinin ülkeler arası farklılıklar göstermesine karşın, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde adölesan gebelikler önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.

Amaç: Bu çalışma, gebe polikliniği ve doğum kliniğine başvuran adölesan ve adölesan olmayan gebelerin anne ve bebeğe yönelik obstetrik sonuçların karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, karşılaştırmalı iki gruptan oluşan, retrospektif bir çalışmadır. Bir Üniversite Hastanesi’nde 01.01.2011-31.12.2013 tarihleri arasında doğum yapan 19 yaş ve altı (n=50) ve aynı dönemde doğum yapmış 19 yaş üstü (n=121) toplam 171 gebe araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 20 sorunun yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Anket formları, gebe polikliniği ve doğum kliniğine ait kayıtların retrospektif incelenmesi sonucu doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 11.5 Windows programı, istatistiksel analizlerde Student t ve Ki-Kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Adölesan gebelerin yaş ortalaması 18.0±0.5, adölesan olmayan gebelerin yaş ortalaması ise 25.7±3.0 olarak bulunmuştur. Gestasyonel yaş ve hemoglobin değeri ortalaması açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p=.004, p=.0001). Canlı olarak doğan 171 bebeğin, birinci ve beşinci dakika Apgar skor ortalamaları açısından gruplar arasında anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p=.005, p=.007).

Sonuç: Araştırma kapsamında yer alan adölesan gebeliklerin adölesan olmayan gebeliklere göre anne ve bebek açısından yüksek riskli gebelikler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Adölesan, Gebelik, Anne, Bebek.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acıoğlu H. Ç., Çelik E. Y., Naki, M. M., Api, O., & Ünal O. (2010). Plasental invazyon anomalisi olan ve olmayan plasenta previa olgularında obstetrik risk faktörleri ve perinatal sonuçların karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 20, 96-103.

Arkan, D. C., Kaplanoğlu, M., Kran, H., Ozer, A., Coşkun H., & Turgut E. (2010). Adolescent pregnancies and obstetric outcomes in southeast Turkey: data from two regional centers. Clinical and Experimental Obstetrics of Gynecology, 37, 144-147.

Bulut, S., Gürkan, A., Sevil, & Ü. (2008). Adölesan gebelikler. Aile ve Toplum Dergisi, 13, 37-44.

Canbaz, S., Sunter, A. T., Cetinoglu, C. E., & Peksen, Y. (2005). Obstetric outcomes of adolescent pregnancies in Turkey. Advances in Therapy, 22, 636-641.

Chandra, P. C., Schiavello, H. J., Ravi, B., Weinstein, A. G., & Hook, F. B.(2002). Pregnancy outcomes in urban teenagers. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 79, 117-122.

Chen, X. K., Wen, S. W., Fleming, N., Yang, Q., & Walker, M. C. (2007). Teenage pregnancy and congenital anomalies:which system is vulnerable? Human Reproduction, 22, 1730-1735.

Demir, S. C., Kadayifci, O., Ozgunen, T., Evrüke, C., Vardar, M. A., Karaca, A., et al. (2000). Pregnancy outcomes in young Turkish women. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 13, 177-181.

Demirgöz, M., & Canbulat, N. (2008). Adölesan gebelik. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28, 947-952.

Duvan, C. İ., Turhan, N. Ö., Onaran, Y., Gümüş, İ. İ., Yuvacı, H., & Gözdemir E. (2010). Adolescent pregnancies: Maternal and fetal outcomes. The New Journal of Medicine, 27, 113-116.

Fesler, K. B. (2003). Social outcomes of early childbearing: important considerations fort he provision of clinical care. Journal of Midwifery Women’s Health, 48 (3), 178-185.

Gortzak-Uzan, L., Hallak M., Press, F., Katz, M., & Shoham-Vardi, I. (2001). Teenage pregnancy: risk factors for adverse perinatal outcome. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 10, 393-397.

Gökçe, B., Ozşahin, A., & Zencir, M. (2007). Determinants of adolescent pregnancy in an urban area in Turkey: a population-based case-control study. Journal of Biosocial Science, 39, 301-311.

Gülcan, H., Üzüm, İ., Aslan, S., & Yoloğlu S. (2004). İnönü Üniversitesi yenidoğan yoğun kakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı preterm olgularımızın değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11, 19-23.

Hillis, S. D., Anda, R. F., Dube, S. R., Felitti, V. J., Marchbanks, P. A., & Marks, J. S. (2004). The association between adverse childhood experiences and adolescent pregnancy, long-term psychosocial consequences, and fetal death. Pediatrics, 113, 320-327.

Jolly, M. C., Sebire, N., Haris, J., Robinson, S., & Regan, L. (2000). Obstetric risks of pregnancy in women less than 18 years old. Obstetrics & Gynecology, 96, 962-966.

Keskinoğlu, P., Bilgic, N., Picakciefe, M., Giray, H., Karakus, N., & Gunay, T. (2007). Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 20, 19-24.

Klein, J. D., & American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence (2005). Adolescent pregnancy:current trends and issues. Pediatrics, 116, 281-286.

Lira, P. J., Oviedo, C. H., Simon, P. L. A., Dib, S. C., Crosso, E. J. M., Ibargüengoitia, O. F., et al. (2006). Analysis of the perinatal resulsts of the first five years of the functioning of a clinic for pregnant teenagers, Ginecologia Obstetricia Mexico, 74, 241-247.

Malamitsi-Puchner, A., & Boutsikou T. (2006). Adolescent pregnancy and perinatal outcome. Pediatric Endocrinology Reviews, 3, 170-171.

Melekoğlu, R. (2012). Adölesan gebelikler: maternal ve fetal sonuçlar. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. Adana, Türkiye.

Miller, F. C. (2000). Impact of adolescent pregnancy as we approach the new millennium. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 13(1), 5-8.

Pavlova-Greenfield, T., Sutija, V. G., & Gudavalli, M. (2000). Adolescent pregnacy: positive perinatal outcome at a community hospital. Journal of Perinatal Medicine, 28, 443-446.

Phupong, V., & Suebnukarn, K. (2007). Obstetric outcomes in nulliparous young adolescents. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 38, 141-145.

Smith, C., & Pell J. P. (2001). Teenage pregnancy and risk of adverse perinatal outcomes associated with first and second births:population based retrospective cohort study. British Medical Journal, 323, 476-479.

Şekeroğlu, M., Baksu, A., İnce, Z., Gültekin, H., Göker, N., & Özsoy, S. (2009). Adolesan ve ileri yaş gebeliklerde obstetrik sonuçlar. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 43, 1-7.

Taner, C. E., Kırmızı, D. A., İriş, A., & Başoğul, Ö. (2012). Adölesan gebeliklerin sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi, 27, 6-10.

Treffers, P. E. (2003). Teenage pregnancy, aworldwide problem. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 147, 2320-2325.

Trivedi, S. S., & Pasrija, S. (2007). Teenage pregnancies and their obstetric outcomes. Tropical Doctor, 37, 85-88.

Uzun, A. K., & Orhon, F. Ş. (2013). Adolesan gebeliklerin anne ve bebek sağlığına olan etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 66, 19-24.

Ünalan, P. C., Kaya Ç. A., Akgün T., Yıkılkan H., & İşgör A. (2007). Birinci basamakta ergen sağlığına yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27, 567-576.

World Health Organization. (2005). Adolescent Pregnancy. Issues in Adolescent Health and Development. Department of Child and Adolescent Health and Development, WHO, Geneva.

Yıldırım, Y., İnal, M. M., & Tinar S. (2005). Reproductive and obstetric characteristics of adolescent pregnancies in Turkish women. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 18, 249-253.

Yıldızhan, R., Kolusarı, A., Edirne, T., Adalı, E., Erol, Ş., Kurdoğlu, M., et al., (2009). Van yöresinde adolesan gebeliklerin analizi. Van Tıp Dergisi, 16, 124-127.

Zeteroğlu, S., Şahin, I., & Gol K. (2005). Cesarean delivery rates in adolescent pregnancy. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 10, 119-122.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.