Kars İlinde Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımına Yönelik Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi

Özlem Karabulutlu

Özet


Amaç: Bu çalışma, kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan bakımına yönelik yaptıkları geleneksel uygulamaları belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Ocak-Nisan 2013 tarihleri arasında bir hastanesinin doğum servisinde yatan en az bir canlı doğum yapmış loğusa kadınlardan çalışmaya katılmayı kabul eden 500 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Form kadınlara yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %70’inin farklı derecelerde geleneksel uygulamalara önem verdiği ve %80’inin yenidoğan bakımı ile ilgili geleneksel bir uygulama yaptığı belirlenmiştir. Kadınların yenidoğan bakımına yönelik yaptıkları geleneksel uygulamalar arasında ise ilk sıralarda bebeğin kırkını çıkarmak (%97.8) ve bebeği nazardan korumak için (%93) yapılan uygulamaların yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca %66.1’i kundağa sarılan bebeklerin bacaklarının düzgün olacağına inandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada 30 yaş üzerinde olan, eğitim düzeyi düşük olan ve gelirini giderden az olarak tanımlayan kadınların yenidoğan sağlığı ile ilgili geleneksel uygulamaları daha fazla oranda yaptıkları saptanmıştır. Sonuç: Araştırma kapsamında yer alan kadınların doğum sonu dönemde yenidoğan bakımına yönelik bazı geleneksel uygulamaları sürdürdükleri bulunmuştur. Kadınlara bebek bakımı konusunda eğitim verilerek yanlış geleneksel uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimlerin sürekli ve düzenli yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Doğum sonu dönem, Yenidoğan bakımı, Geleneksel uygulamalar.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.