Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları

Emel Tuğrul, Yıldız Denat

Özet


Giriş: Son yıllarda yapılan kanıta dayalı çalışmaların sonuçlarına göre; ventrogluteal enjeksiyon alanı en güvenli enjeksiyon alanı olarak kabul edilmektedir. Amaç Bu çalışma hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramusküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin bilgi, görüş ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem Bir uygulama ve araştırma hastanesinde tanımlayıcı bir araştırma olarak yapıldı. Araştırmaya 85 hemşire dahil edildi. Verilerin toplanmasında, ventrogluteal alanla ilgili bilgi soruları ve hemşirelerin enjeksiyon uygulaması ile ilgili görüşlerinin yer aldığı veri toplama formu kullanıldı. Bulgular Hemşirelerin %48.2’si her zaman dorsogluteal alanı kullandıklarını, %38.8’i ventrogluteal alanı hiçbir zaman kullanmadıklarını bildirdi. Hemşirelerin %72.9’u bu alanla ilgili yeterli bilgisi olmadığını, %44.7’si bu alanı hiç kullanmadıkları için endişeleri olduğunu belirtmiştir, %52.9’u bu alanın nasıl tespit edildiğini bildiklerini, %62.4’ü alanı doğru saptayabildiklerini ve %70.6’sı hastaya enjeksiyon için pozisyon vermenin zor olmadığını belirtmişlerdir. Hemşirelerin, uygulanan yaş grubu (%95.3), enjeksiyon alanını doğru saptama (%87.1) ve ventroguluteal enjeksiyon yapılan kaslar (%72.5) konusunda yanlış bilgiye sahip oldukları belirlendi. Sonuç Çalışma sonucunda hemşirelerin genel olarak ventrogluteal bölgeden enjeksiyon uygulamaya yönelik görüşlerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Fakat ventrogluteal bölgeden enjeksiyon uygulamaya ilişkin bilgilerinin yetersiz olmasına rağmen, bu durumun farkında olmadıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İntramusküler enjeksiyon, Ventrogluteal alan, Enjeksiyon uygulama bilgisi


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.