Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: Yıldırma

Ezgi Bardakçı, Neslihan Partlak Günüşen

Özet


Yıldırma hemşirelik için önemli bir sorundur. İşyerinde yıldırma son yıllarda dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Yıldırmada hem bireysel hem de kurumsal özellikler önemli görünmektedir. Özellikle mağdurların ve saldırganların özelliklerini bilmek riskli grupları belirleme açısından önemlidir. Ayrıca yıldırmaya zemin hazırlayan kurumsal faktörlerin de planlamalarda göz önüne alınması gerekmektedir. Yıldırmanın sonuçları hem hemşireleri hem de kurumları olumsuz etkilemektedir. Yıldırmaya uğrayan bireyler hem fizyolojik hem psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler. Ayrıca yıldırmanın yoğun olduğu kurumlarda çalışanlar işten ayrılmayı düşünmekte, motivasyonları düşmekte ve verimlilikleri azalmaktadır. Hemşirelerin yıldırmayla ilgili hakları konusunda bilgilendirilmeleri, hemşireleri bireysel ve kurumsal olarak güçlendirecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Hemşirelerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri çalışma ortamına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yıldırma, Hemşirelik, Çalışan Sağlığı.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.