Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi Üç ayda bir yayımlanır. Hakemli bir dergidir. Dergi sahibi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adına Hemşirelik Fakültesi dekanıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. Dergi ilk sayısını 15 Temmuz 2008 tarihinde çıkarmıştır.

ISSN 2149-0333

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi hemşirelik ve sağlık bakımının tüm alanlarındaki araştırmaları kapsayan bir dergidir. Dergimizin en kısa zamanda SCI, SSCI gibi uluslar arası indekslerde yer alabilmesi için hem yurt içinden hem de yurt dışından yazılar kabul edilmekte olup, Türkçe yayınlar Türk editör ve hakemler tarafından, İngilizce yayınlar uluslararası editör ve hakemlerimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi'ne gönderilen tüm yazılar ilk olarak editörler kurulu tarafından derginin yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Uygun görülen makaleler üç danışmanın incelemesine gönderilir. Yazılar alındıktan sonra beş ay içinde değerlendirilerek karar yazara iletilir. Kabul edilen makaleler gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç bir ay içinde dergiye iletilmelidir.

Dergimiz yeni sayıları 15 Ocak 2019, 15 Nisan 2019, 15 Temmuz 2019 ve 15 Ekim 2019 tarihlerinde yayınlanacaktır.

Dergimiz Ocak 2019 tarihinden itibaren Dergipark üzerinden makale kabul etmektedir.ISSN: 2149-0333